Hur väljer du att se på konflikter? Detta är något du får med dig tidigt i livet ofta bottnande i dina attityder och värderingar.

Om man tänker på att värderingar är något man kan ärva av andra (föräldrar, skola, vänner osv), så kan det vara svårt att tänka om från ett gammalt invant sätt att se på konflikter.

Harmonisyn Konfliktsyn

Konflikter är något negativt och dåligt

Konflikter är naturligt mellan människor.

Konflikter förorsakas av "bråkmakare"

Konflikter är oundvikliga.

Konflikter är möjliga att undvika

Konflikter är ofta berikande. 

Konflikter ska elimineras eller undertryckas.

Konflikter kan och ska hanteras.

   

Harmonisyn leder ofta till konflikt. 

Konfliktsyn leder ofta till harmoni. 

Ett sätt att se på saken är att önska och längta efter fullständig harmoni. Genom att se konflikter som något negativt och dåligt, skapas en grogrund för konflikter. Om du anser att det bara är bråkmakare som orsakar konflikter eller om du försöker se till att konflikter undviks, elimineras eller undertrycks skapas en verklighetsflykt, då vare sig livet eller arbetslivet är harmoniskt alltid. 

Ett annat, mer konstruktivt, sätt att se på konflikter är att betrakta dem som naturliga, oundvikliga, berikande och något att faktiskt växa och lära sig av. Genom att acceptera att konflikter finns och hantera dem då de dyker upp åstadkommer du ett mer harmoniskt arbetsliv.  Genom att välja att se på konflikter på detta sätt, får du inte dåligt samvete eller känner skuld då en konflikt uppstår och därför läcker du heller inte energi genom att fastna i skuld och samvetsfrågor när du ska hantera konflikten. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.