Det finns olika typer av konflikter. Här följer sju olika exempel på konfliter. 

Sakkonflikt

Konflikt om benämning av saker. Vad tillhör utbildningsavdelningen och vad tillhör personalavdelningen? 

Rollkonflikt

Konflikt om vilken roll vi ska ha. Vem skall göra vad? Har någon gjort ett revirintrång? Någon trodde att någon annan skulle ta hand om ärendet och saker "hamnar mellan stolarna".

Pseudokonflikt

Konflikt som bottnar i ett missförstånd. Vi går omkring och tror saker om varandra, men tar inte reda på hur det egentligen förhåller sig. 

Intressekonflikt

Konflikt som hamnar om att vi allihopa har olika intressen i allt vi gör. Någon är till exempel intresserad av att göra karriär, andra arbetar för att fullfölja livsdrömmar medan åter andra arbetar för att kunna betala hyran i slutet av månaden. 

Värderingskonflikt

Konflikter på grund av att vi har olika värderingar i livet. Personalen har exempelvis olika religionstillhörighet, politisk inriktning eller uppfattning om moral och etik. 

Behovskonflikt

Konflikt som bottnar i människors olika behov vid olika tidpunkter vid olika situationer. Någon har ett stort behov av socialt utbyte, andra har trygghetsbehov osv. 

Auktoritetskonflikt

Konflikt som grundar sig i att en del individer inte kan hantera auktoriteter av olika anledningar. Kanske på grund av rädsla, brist på självkänsla eller dåliga erfarenheter. 

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.