Konflikthantering

Våga utsätt dig för konflikter, notera hur du reagerar. Försök att agera annorlunda än vad du först instinktivt och känslomässigt känner för att göra. 
Om det behövs, avbryt genom att gå ifrån eller säga att du behöver bryta en stund och fundera över hur du vill prova att hantera konflikten denna gång. 

Hur väljer du att se på konflikter? Detta är något du får med dig tidigt i livet ofta bottnande i dina attityder och värderingar.

Om man tänker på att värderingar är något man kan ärva av andra (föräldrar, skola, vänner osv), så kan det vara svårt att tänka om från ett gammalt invant sätt att se på konflikter.

Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Någon passar under en viss omständighet, men kan vara olämpliga eller ineffektiva under andra omständigheter. 

Individer tenderar att använda en eller kanske två konflikthanteringsstilar, ofta helt omedvetet. 

Hur mycket vet du om konflikthantering?

Här kan du testa dig själv med ett enkelt test för att få reda på hur mycket du lärt dig om konflikthantering i Ledarskapsskolan.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.