Guide till gruppdynamik

Som tidigare diskuterats så kan gruppdynamik betyda många olika saker. Helt klart är i alla fall att det handlar om den dynamik som uppstår då två eller flera människor kommer tillsammans i ett team, arbetslag eller annan form av gruppering.

När vi är för oss själva utan inblandning av andra personer kan vi tala om en inre dynamik, i mångt och mycket härrörande till personlig utveckling. Där olika delar och aspekter av vårt inre skapar en dynamisk tillvaro sinsemellan. Det kan till exempel vara en prestationsinriktad del av dig som hamnar i energifylld relation till en del av dig som vill njuta av livet och ta dagen som den kommer.

När vi är för oss själva kan vi inte tala om någon yttre gruppdynamik, men precis som i fallet uppstår den när en eller flera personer kommer till. Det krävs inte särskilt mycket interaktion för att ska uppstå.

Det man kan säga om dynamiken i olika grupperingar är att den tenderar att bli mer tydlig och mer kraftig ju större olikheter är i gruppen. Om det fanns ett mätinstrument som gav utslag på dynamiken i relationerna skulle det fungera på liknande sätt som en magnet. När det finns två poler, två vitalt olika parter som ändock till syvende och sist är uppbyggda av samma material, så uppstår energi. En magnet med endast en pol blir lätt en smula begränsad i sitt användningsområde.

I grupper är dessa olikheter och den gruppdynamik som uppstår vid stora olikheter både gåvan och den stora utmaningen i att fungera väl tillsammans. Om man lyckas klarlägga dynamiken, till exempel genom användandet av olika tester och inventorier, och kan göra denna förståelig för gruppmedlemmar kan man ofta skapa en grund för ett mycket potent samarbete.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.