Guide till gruppdynamik

En viktig aspekt av gruppdynamik är gruppens utveckling och mognad. Ett team av människor tenderar att i relationerna sinsemellan uppvisa olika igenkännbara beteenden i olika faser.

En omogen grupp är till exempel oftast mer beskedliga att hantera än en något mer mogen grupp som kräver ett mer flexibelt ledarskap.

För vidare studier av området gruppdynamik rekommenderas exempelvis böcker av Lars Svedberg med flera, samt kurser såsom UGL, Utveckling Grupp och Ledare, för att införskaffa både teoretisk och praktisk kompetens på området.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.