Guide till gruppdynamik

Det finns ett stort antal böcker skrivna på detta tema och det finns föreläsningar och utbildningar än vad som går att enkelt överblicka som vill lära ut de nödvändiga kompetenserna.

En god gruppdynamisk förståelse innefattar både en teoretisk förståelse genom studier av modeller och teorier baserade på tidigare erfarenheter av gruppers utveckling, mognad och utmaningar.

Det innefattar också en upplevelsebaserad del. Att faktiskt ha upplevt denna dynamik och hur den påverkar individen, ledarskapet och ett teams effektivitet. En upplevelse utan reflektion ger sällan särskilt bestående kompetens och är därför i vital del i detta lärande. Ett lärande som antingen sker på en arbetsplats eller i form av en kurs i gruppdynamik.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.