Guide till gruppdynamik

Det efterfrågas ofta om lämpliga övningar i samband med gruppdynamik. Det kan vara allt från någon som vill kunna få hjälp att komma igång på ett bra sätt till någon som vill få en befintlig grupp att fungera bättre tillsammans.

Vissa väljer att anlita en extern konsult för att arbeta med teamet i någon form av teamutveckling eller teambuilding. Andra vill ha enklare gruppdynamik övningar som de kan använda själva utan extern inblaning av andra tränare.

Ett tips på en övning som går att använda i många sammanhang, är relativt ofarlig ur känslomässig synpunkt och samtidigt har potential att skapa nya insikter och förbättra relationer är något som kallas bilder av gruppen.

Man kan säga att det handlar om att gestalta i form det som ofta förblir utom form och därmed svårare att se på ett klargörande sätt för de inblandade. Mycket i skapandet av trygga och effektiva relationer handlar om att på ett förståeligt och hanterbart sätt skapa mening genom att tydliggöra dynamiken i en grupp.

I detta fall behöver man en ledig golvyta med gott om plats för denna upplevelse. Lämplig yta är åtminstone 10 gånger 10 meter fritt från möbler, gärna större för än mer effekt. Om ytan är för stor kan det dock bli svårt att överblicka och kommuniera inom gruppen, storlekar typ idrottshall bör därför undvikas medan motsvarande en eller två volleybollplaner fungerar mycket väl.

Ställ sedan en rad frågor varefter gruppen får arrangera sig på golvet efter dessa frågor. Exempel på frågor kan vara var de är födda någonstans. De får då skapa en påhittad Sverigekarta på golvet, kan bli en kul uppgift i sig för teamet, och sedan ställa sig i geografiskt korrekt förhållande till varandra. Gå gärna igenom alla när de kommit på plats och låt dem berätta med ord också var de är födda.

Ytterligare frågor kan vara att ställa upp sig på led efter antal år man varit på företaget. En mer lättsam variant som lätt leder till samtal är att samlas i grupper utifrån ögonfärg eller antal barn man har. Låt kreativiteten finna fler frågor så länge de respekterar individens integritet och ger deltagarna möjlighet att lära känna varandra bättre.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.