Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningGiraffspråket > Utbildningar inom NVC

Utbildningar inom NVC

Det finns ett flertal olika utbildningar inom NVC, Nonviolent Communication, även känt som Giraffspråket.

Vi listar några av dem här på sajten. Läs en kortfattad beskrivning av dem nedan och klicka på länken för att komma till en utförligare kursbeskrivning.

Introduktion till Nonviolent Communication

Ger dig en första inblick i NVC och Giraffspråket. Två dagar som hjälper dig att skapa kontakt istället för motstånd.

Praktisk konflikthantering

Lär dig kommunicera på ett nytt sätt i dina konflikter. Under denna endags-kurs lär du dig vilken typ av kommunikation bidrar till skapa fungerande samarbeten och undviker att bjuda in till konflikter.

Bemästra medlingssamtalet

Förbättra din förmåga att medla med hjälp av Nonviolent Communication, NVC. Denna tvådagars-kurs ger dig färdigheter och förståelse för att du ska kunna medla effektivt i konflikter.

Var äkta - inte artig!

Använd Giraffspråket för att utryckta dina behov och vara äkta i dina relationer utan att förlora omsorgen om andra.

Mer information

Du hittar mer information om NVC hos bland annat våra kollegor på Friare Liv, som anordnar olika former av utbildningar inom Nonviolent Communication.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.