Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningGiraffspråket > NVC - Nonviolent Communication

NVC - Nonviolent Communication

NVC handlar om att lära dig att uttrycka dig bättre och få ökad kontakt med dina behov. Förkortningen NVC står för Nonviolent Communication och skapades av Marshall Rosenberg.

Så gott som alla av oss har erfarenhet av möten som inte blev så som vi hade tänkt oss att de skulle bli. På grund av oklarheter uppstod missförstånd och konflikter som inte klarades upp. Det är sådant som tär på vår livsglädje och energi.

NVC ger dig möjlighet att utgå från empati i din kommunikation. Med hjälp av detta kan du skapa en dialog som i sin tur kan leda till att du kan skapa möten i samförstånd. Inspirationen till utbildningen och detta arbetssätt kommer från NVC (Nonviolent Communication) eller Giraffspråket som det även kallas.

Vad Nonviolent Communication handlar om

Exempel på vad NVC innebär:

 • lär dig skillnaden mellan värderingar respektive fakta
 • förstå mänskliga behov och känslor
 • uttryck dig på ett ärligt sätt och lyssna med empati
 • hantera ilska hos dig själv och andra för att skapa en situation där alla vinner
 • uttryck och ta emot uppskattning med stöd av NVC
 • hantera så kallade svåra situationer
 • framför önskemål vilka bidrar till frihet och effektivitet

Kurser baserade på Nonviolent Communication ger dig

Genom att delta i kurser som baseras på NVC får du:

 • träning i teori och praktik gällande Nonviolent Communication
 • praktiska verktyg för att hantera konflikter
 • praktiska verktyg avsedda att öka förståelsen och samarbetet med både dig själv och andra
 • tillfälle att utforska nya sätt att vara och kommunicera

NVC för dig och dina kollegor

Kontakta oss för att boka Markus Amanto för en kortare föreläsning, halv- eller heldag om Nonviolen Communication. Upplägget är interaktivt och ni får möjlighet att träna på och uppleva NVC.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.