Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningGiraffspråket > Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg

Bland annat är Marshall Rosenberg känd som skaparen av Nonviolent Communication, även känt som giraffspråket. Marshall Rosenberg föddes den 6 oktober 1934 i Ohio, USA. Hans föräldrar, Jean och Fred, var av judisk härkomst.

Hans familj flyttade till Detroit 1943, en vecka innan de så kallade Rasupproren i samma stad. 1961 tog han sin examen i klinisk psykologi från University of Wisconsin-Madison.

Centret för giraffspråket - Non violent communication

Han grundade centret där giraffspråket togs fram i början av 1960-talet. Just innan detta jobbade Marshall Rosenberg med att lära ut färdigheter i meditation och kommunikation i skolor. Detta i syfte att minska segregationen i skolorna.

Sedan 1968 har Marshall Rosenberg skrivit ett tiotal böcker med inriktning på relationer, kommunikation och ömsesidig förståelse. Han har även fått en rad internationella utmärkelser för sitt arbete.

Så inspirerades Marshall Rosenberg

Det sägs att Marshall inspirerades av sitt samarbete med professor Carl Rogers vilket bland annat fick honom att studera människor som har framgång i sin kommunikation och därmed i sina relationer. Han fann att en grundkvalitet i väl fungerande kommunikation är medkänsla både med sig själv och med andra.

Giraffspråket växte ursprungligen fram ur Dr Rosenbergs sökande efter att finna ett ett sätt att snabbt skapa ytterst väl behövda färdigheter för skapande av fred.

Spridningen av Marshall Rosenbergs arbete idag

Giraffspråket som Marshall Rosenberg skapade har idag spridits över hela världen och lärs ut i bland annat Sverige, Schweiz, Italien, Tyskland, Danmark, Belgien, Österrike, Malaysia, Indien, Storbrittanien, Holland, Frankrike och Kanada förutom i USA.

Fredsaktivister har använt hans verk i krigs- och konfliktområden såsom Israel, Palestina, Irland, Ryssland, Kroatien, Serbien, Burundi, Nigeria och Rwanda.

Sina senare år bodde Marshall Rosenberg i Albaquerque, New Mexico dit också centret för Nonviolent Communication har flyttats. Han dog i februari 2015. 

Om du vill se hon prata om NVC rekommenderar vi varmt följande (3 timmar långa...) klipp på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4LuPCAh9FCc

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.