Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > The Human Element > Den goda organisationen

Den goda organisationen - The Human Element av Will Schutz

Undertexten till boken Den goda organisationen är The Human Element - En modell för utveckling av människor, grupper och organisationer. Den goda organisationen innehåller förutom information i textform även praktiska övningar med syfte att förbättra organisationers effektivitet.

Ett grundperspektiv i boken är där den amerikanske psykologen påvisar att samtliga försök att förändra en organisation eller ett företag är dömda till misslyckande om inte var enskild individ är genuint engagerad.

Den goda organisationen gavs ursprungligen ut på engelska 1994. Den senaste svenska översättningen gavs ut 2001 av bokförlaget Natur och Kultur. Författaren, Will Schutz, är en av de mest respekterade ledarna inom området mänskliga relationer, inom vilket han var verksam fram till sin död 2002.

Boken bygger på ett flertal utbildningsmodeller som författaren givit namnet The Human Element. Även om boken är skriven för personer i ledande positioner så är den klart läsvärd för alla kategorier av människor som i sitt arbete på ett eller annat sätt samverkar med andra människor, framförallt som en del in din ledarutveckling.

Grundprinciperna i Den Goda organisationen och därmed i The Human Element är egna val, sanning, gränslöshet, enkelhet, fullföljande, helhetssyn (på individer), självaktning samt dimensioner. Dimensionerna som avses är tillhöra, kontroll och öppenhet.

Boken består av två delar där den första beskriver de olika principerna och hur dessa kan utvecklas. Den andra delen är mer inriktad på hur du kan använda The Human Element i ditt arbete.

Snabbfakta Den goda organisationen

ISBN-nummer: 6 dagar
Författare: Will Schutz
Fullständig titel: Den goda organisationen - The Human Element - en modell för utveckling av människor, grupper och organisationer

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.