Veckans Ledarskapstips

Förstå den andre personens världsbild - en hjälp i konflikten 

Markus Amanto tipsar dig i detta videoklipp om hur ditt fokus i konflikter kan göra hela skillnaden i din förmåga till konflikthantering.

Hur du blir bättre på konflikthantering (4:54 min)

Lär dig hur din rädsla påverkar dig i konflikter och hur skillnaden mellan att förstå eller bli förstådd avgör om konflikten kan hanteras.

Här kommer du i kontakt med oss, om du är intresserad av att ta del av flera av Markus Amantos tankar i en föreläsning.


Bli inte en "Tyckare"

Får du ofta höra att du är på ett visst sätt? Fast du vet att det är precis tvärtom.
Irriterande, eller hur?
Men har du tänkt på att det kanske ligger ett uns sanning i det?
Eller avfärdar du det helt?

En psykologisk modell som heter Johari-fönster, visar oss olika grader av självkännedom.

Johari fönster består av 4 områden:

 1. Vad jag vet om mig själv och andra också vet.
  Den öppna Arenan.

 2. Vad andra vet om mig, men jag själv inte vet.
  När vi inte lyssnar till feedback som ges oss bildas ett större Blint område.

 3. Vad andra inte vet om mig, som jag vet.
  Mindre smickrande sidor av oss som vi försöker dölja, bildar en Fasad vi håller upp.

 4. Vad varken jag eller andra vet om mig. 
  Okänt fält. 
  Dessa egenskaper, beteenden och kunskaper ligger för djupt för att någon ska kunna komma åt dem. Kan bestå av barndomsupplevelser som du inte minns eller förmågor som du aldrig fått tillfälle att sätta på prov.

Ibland är det stor skillnad på hur medarbetare uppfattar dig, hur du tror att medarbetare uppfattar dig, hur du vill att medarbetare ska uppfatta dig och så som du faktiskt är. Du anstränger dig för att vara en god chef på alla sätt och vis, men utan att ibland fråga hur du faktiskt uppfattas, kan du säkerligen inte veta.

Vad är en "Tyckare"? 

Låt oss säga att du varje gång du får feedback, känner dig kritiserad och missförstådd. Du förstår bara inte varför folk säger vissa saker till dig. Upprepade gånger. Och olika personer. Då kan man misstänka att du har en sida av dig själv som är helt dold för dig, men väldigt tydlig för andra. Dvs du har en stor Blind sida.

Genom att som chef ha ett stort Blint område, påverkas kommunikationen och arbetsmiljön runt omkring dig.

En ledare som inte har självkännedom och inte är villig att försöka lyssna till andras åsikter kallas, enligt modellen, en Tyckare.

En ledare som inte har självkännedom och inte är villig att försöka lyssna till andras åsikter kallas, enligt modellen, en Tyckare.
En tyckare ger intryck av att veta bäst, påpekar, har åsikter och tycker en hel massa. Lyssnar inte och frågar inte medarbetarna.
Detta påverkar arbetsmiljön i den mån att medarbetarna slutar ge dig feedback (eftersom den inte tas emot på önskat sätt). Du går miste om värdefull information och personlig utveckling. Det råder envägskommunikation, som utgår från din syn på saken, vilket leder till ineffektivitet.

Hur du kan nå ökad självkännedom 

 1. Lyssna till det andra säger
  Säg bara: Tack. Jag hör vad du säger, men jag behöver tänka på det du sagt. 
  Då har du skapat en öppning för vidare kommunikation och tid för reflektion.
 2. Reflektera
  Vid lämpligt tillfälle kan du plocka upp tråden för reflektion. Vad sade din chef, medarbetare, vän? Ligger det någon sanning i detta? Varför är jag så motsträvig till att lyssna till just detta budskap?
  Har någon sagt det förut? 

 3. Kärleksfull feedback
  Feedback ges som en gåva, för att du som ledare ska växa i din roll och utvecklas personligen.

  Den feedback du har fått, är oftast väl menad. Ta det inte för personligt. Ta till dig andras observationer och bestäm sedan om du vill förändra dig.

  (Känner du däremot att feedbacken var menad att få dig att må dåligt, kan det vara ett led i en medveten härskarteknik).

Vidare läsning

Vidare läsning och källor
Om kommunikations- och ledarskapsstilar utifrån Johari-fönster (Lär dig mer om de andra stilarna: Den öppne, Frågaren och Musslan. Open Windows)
Joharifönster (Psykologibloggen.)
The Johari Model (En illustration på engelska om hur du blir mer öppen som chef. Management Class)
Om konsten att ge och ta emot feedback ( smakprov ur distansutbildning LEDARSKAPSSKOLAN)
Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.