Veckans Ledarskapstips

8 minuter om att nå fram till sina medarbetare

Vi skickar med dig ett videoklipp där Markus Amanto delar med sig de tre faktorer som påverkar ditt ledarskap: Kontakt med dig själv, Kontakt med andra och Påverka andra

Här kan du som är intresserad läsa mer om Markus eller boka in honom på en föreläsning kring ledarskap och relationer.


Din effekt på andra människor

"Den effekt du har på andra människor, är din värdefullaste valuta i livet" (Jim Carrey)

Ovanstående var en del av ett längre tal som skådespelaren Jim Carrey gav till en avgångsklass i USA. I denna veckas ledarskapstips tipsar Markus Amanto om att lyssna in hur du påverkar dina medarbetare:

Jag tänker att citatet ovan är än mer sant för dig som ledare. Ledarskap i mitt sätt att se det, handlar om påverkan. Om du vill påverka, då vill du utöva ledarskap.

Så den effekt eller påverkan du har på andra människor är kanske också din värdefullaste valuta som ledare. Är du medveten om vilken påverkan du har på människorna i din omgivning?

En nyligen gjord studie visade att en majoritet av cheferna i undersökningen ansåg att de ägnade i snitt 40% av sin tid till att ge medarbetarna feedback. När medarbetarna tillfrågades visade det sig att den verkliga siffran i feedbackgivande låg på mindre än 2% av tiden. Så cheferna tyckte att de ägnade omfattande tid till att ge feedback, men det upplevdes inte som feedback av medarbetarna.

Det får mig att osökt undra hur mycket tid chefer och ledare ägnar åt det omvända, det vill säga att aktivt efterfråga feedback om hur deras medarbetare uppfattar dem och deras påverkan.

Hos chefer som går de ledarskapskurser vi erbjuder, är detta den allra vanligaste förväntan de har på kursen: att de önskar att få veta hur de uppfattas av andra och hur de påverkar andra som ledare.

Lyckligtvis behöver vi inte åka på kurs för att få reda på det, utan det kan vara så enkelt som att boka in en tid med en av dina medarbetare, sätta er ner tillsammans och förklara:

"-Jag har satt upp ett mål om att utvecklas mer som ledare och jag skulle vilja ha din hjälp med det. Skulle du vilja hjälpa mig genom att berätta vad du uppskattar av det jag gör i mitt ledarskap och vad du upplever att jag skulle kunna förbättra?"

Så dennas veckas tips: Bejaka den modiga delen i dig själv och skapa aktivt tillfällen för att få feedback från dina medarbetare om hur du påverkar dem.

Källa:

Om du vill lyssna till Jim Carreys tal i sin helhet som är en salig blandning av humor och tänkvärda förhållningssätt till livet: Full Speech: Jim Carrey's Commencement Address at the 2014 MUM Graduation 

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.