Markus Amanto
Markus Amanto

Jag har arbetat med ledarskapsutveckling för organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över tjugo års tid.

Jag är en uppskattad författare, talare och utbildare. Jag har bland annat skrivit "Allt som dina föräldrar inte berättade för dig om relationer" (eBok) och "Vem är det som kör egentligen?".

1998 startade jag Advenire, som vuxit till nuvarande Altaleda, och har tidigare varit certifierad handledare för UGL-kurser och användare av SDI® (Strength Deployment Inventory).

Jag är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har deltagit i Anthony Robbins Mastery University. Jag har även anlitats som kursledare av bland annat MGruppen och Hyper Island.

Jag har arbetat med Internet och verksamheter på Internet i olika former sedan 1995 då jag bodde i USA. Jag fascineras av att kombinera hävstången som Internet erbjuder med möjligheten att hjälpa människor att utvecklas som ledare och människor.