Veckans Ledarskapstips

Distanskurs enligt din inlärningsstil

"Ett enkelt verktyg att använda med olika alternativ som tilltalar mig. Läsa, lyssna, se, sammanfattning. Jag lär bäst genom att lyssna, så videoinspelningarna tilltalar mig. "
(Eva E påbörjade sina distansstudier inom LEDARSKAPSSKOLAN i januari 2014)

Vi har anpassat våra distanskurser i ledarskap så att de innehåller såväl text, ljudfiler som videofilmer för att de ska passa de flesta inlärningsstilar. Vilken är din inlärningsstil? 


Meningsfullhet - hur skapar jag det?

Ledare som vill skapa produktivitet på arbetsplatsen gör klokt i att se till att skapa mening för medarbetarna. Du som chef sätter ramarna i vilken medarbetarna kan röra sig, men sedan vill det ju till att medarbetarna är de som är själva meningsskaparna, dvs sätter sig själva i sitt sammanhang och känner om tjänsten känns meningsfull utifrån deras egna tankar och ideer kring hur arbetet ska vara.

Känner medarbetaren att alla så kallade hygienfaktorer är på plats, såsom lön, förmåner, arbetstid, arbetsplats och sådant som bara ska fungera, så är det "det där andra" som kommer avgöra om medarbetarna trivs på sitt jobb. Ju fler som uppfattar sitt jobb som meningsfullt, ju mer produktivitet, ju mindre personalomsättning och kanske kan det också leda till färre konflikter?

6 praktiska tips för mer mening

  • Lär känna dina medarbetare och ge dem arbetsuppgifter där de får utmanas i lagom dos, vilket är väldigt individuellt.
  • Känner de att deras arbetsuppgifter är viktiga för den stora helheten, att arbetsuppgifterna är i samklang med företagets mission?
  • Ge medarbetarna möjlighet att vara en del i ett sammanhang; så som en projektgrupp, ett team, ett kompetensområde eller om så bara tillhöra festkommittén.
  • Att kunna påverka sin arbetssituation i det lilla och det stora är viktigt. När beslut ska fattas - visa att medarbetarnas röst räknas. Ge medarbetarna handlingsutrymme. Små beslut som inte rör så stora pengabelopp kan säkert medarbetarna fatta själva. Det ger en känsla av tillit, och du spar tid som chef om du inte behöver vara med i samtliga beslut.
  • Skapa en tillåtande atmosfär där medarbetarna känner sig trygga nog att kunna vara sig själv och uttrycka sin åsikt.
  • Arbeta med visions- och värderingsarbete inom organisationen. Har medarbetarna möjlighet att i sin tjänst arbeta i enlighet med sina egna värderingar ökar chansen för att de upplever mer mening i sin tjänst.

Mer i samma ämne

Bristande engagemang leder till sabotage? (Veckans Ledarskapstips nr 26. Om hur du kan öka engagemanget i organisationen).


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.