Veckans Ledarskapstips

Veckans ledarskapstips #26

Ledarskapsutbildning hemma?

Med distansutbildningen LEDARSKAPSSKOLAN kan du studera ledarskap på dagtid, kväll eller helg.
Du lägger själv upp din studieplan.

Bestäm i vilken takt du hinner med att studera och på vilket sätt du vill ta till dig kunskaperna (genom att läsa, lyssna eller se videos).


Bristande engagemang leder till sabotage? 

Finns det några personer i din organisation som alltid gnäller, sätter sig på tvären, pratar skit om andra och bara sitter av timmarna på jobbet utan att bidra med vare sig kreativitet eller kompetens?

Det är knappast troligt att medarbetarna skulle göra detta på en medveten nivå, för att förstöra för andra. Snarare sker detta omedvetet. Individerna kanske inte själva har reflekterat över hur deras beteende påverkar effektiviteten och arbetslusten hos andra. Ledningen kanske inte heller har reflekterat över anledningen bakom detta beteende.

En Gallup-undersökning visar att det i ett medelsnittsföretag finns en stor del oengagerade medarbetare (49%) som bara sitter av arbetstiden samt en relativt stor del aktivt oengagerade medarbetare (18%) som dessutom gnäller och sprider dålig stämning på arbetet.

Världsledande företag har en större andel engagerade medarbetare (67%) än medelsnittsföretaget (33%), vilket kan tänkas vara en av framgångsfaktorerna, för en högre produktivitet, lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet.

Hur kan du som ledare skapa förutsättningar för ökat engagemang hos dina medarbetare?

 1. Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra sitt arbete
  Vet medarbetarna vad som förväntas av dem? Har de det material och den utrustning de behöver för att kunna utföra jobbet väl?

 2. Sträva efter helhetssyn och kvalitet
  Har medarbetarna möjlighet att göra det de gör bäst varje dag (arbeta i sin styrkezon)? Känner de att deras arbetsuppgifter är viktiga för den stora helheten, att arbetsuppgifterna är i samklang med företagets mission? Upplever de att också kollegorna är måna om att göra ett högkvalitativt jobb?

 3. Bry dig om dina medarbetare
  Har ni en organisationskultur där ni ser och bryr er om medarbetarna? Ger ni dem positiv bekräftelse då de utfört sitt arbete väl? Känner medarbetarna att deras åsikter räknas? Stödjer ni medarbetarnas utveckling och skapar möjligheter för de enskilda att lära och utvecklas?

 4. Medverka till goda relationer 
  En viktig del av att känna engagemang på arbetet var, enligt undersökningen, också att ha en nära vän på jobbet. 
  Fundera över hur du som ledare kan medverka till goda relationer på arbetsplatsen. Finns en öppen och förtroendefull kommunikation inom organisationen? Kan ni se till att medarbetare från olika avdelningar kan träffas över gränserna för att dela idéer eller för kreativa grupparbeten?Finns tid och plats för social samvaro (raster, gemensamt fikarum)? Brukar ni anordna teambuildingaktiviteter eller fira uppnådda mål? 

Källa: De fyra sammanfattande punkterna ovan har hämtat sin inspiration från illustrationen för 12 Elements of Great Managing (Gallup). Övrig fakta från Strengthening Your Company's Performance (Gallup Business Journal).

Dela veckans ledarskapstips

 
Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser