Vi tycker det är ofantligt viktigt att se oss själva som en del av en större helhet. Vi vill också kunna vara en aktiv del i att vårda och förbättra vår värld, både genom våra egna beteenden och vårt givande.

Här har vi listat ett par av de saker som vi fokuserar på för att bidra till en hållbar, kärleksfull och utvecklande värld.

Vår miljö

Förutom att vi alltid strävar efter att använda miljöanpassade färdmedel såsom tåg, buss eller cykel när så är möjligt, gör vi också självklara saker som att källsortera, använda miljövänliga städprodukter och köpa begagnade kontorsmöbler i största möjliga utsträckning.

Vi strävar också efter det papperslösa kontoret genom att använda system för att arkivera och arbeta med dokument, via olika internetlösningar. På detta sätt minimerar vi antalet pappersutskrifter.  

Altaleda 10% Initiative

Varje medarbetare på Altaleda har i sitt anställningsavtal att de ska använda 10% av sin betalda arbetstid till ideella projekt.

Det vill säga att på olika sätt skänka sin tid, initiativkraft och kompetens till en sak, rörelse eller projekt som de själva väljer och som bidrar till att göra vår värld lite bättre, ett steg i taget.

Exempel på saker som kommit ur detta initiativ är sajten www.lycka.se som ger kostnadsfri utbildning om relationer och www.montessori.se som är en informationsportal och guide för Montessori i Sverige. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.