Att vara ny som chef kan vara både fantastiskt kul och utmanande. Här får du konkreta tips som du kan omsätta direkt i ditt vardagliga chefskap och ledarskap. Du får även inspiration i form av länkar till olika källor som hjälper dig att undvika de värsta fallgroparna som ny chef och även förslag på olika utbildningar som andra uppskattat i din situation.

Fem tips för att ge ditt chefskap en bra start

1. Hitta förebilder

Istället för att fokusera på alla detaljer, börja med resultatet först. Hur vill du vara som chef och ledare? Vad vill du att dina medarbetare ska säga om dig? Ett sätt att skapa detta är att hitta förebilder i din omgivning som du beundrar som chefer och ledare. Det kan vara en känd person som du inte känner personligen eller någon i din bekantskapskrets.

2. Träna på att delegera

Öva dig på att släppa kontrollen, att göra allt själv är en snabb väg till utbrändhet och misstroende medarbetare. Ge andra ansvar och skapa tydliga förutsättningar så att du skapar bästa möjliga förutsättningar för att stärka den du delegerat till.

3. Lär känna dina medarbetare och bygg relationer

Det finns ett talesätt som säger att "utan relation, ingen kommunikation". För att kunna kommunicera tydligt och bra med dina kollegor, se till att bygga en relation till var och en av dem. Småprata, visa att du bryr dig. Ett annat talesätt säger att "människor bryr sig inte om vad du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig om".

4. Tydlighet skapar trygghet

Genom att vara tydlig i din kommunikation, tydlig med förutsättningar och förväntingar, skapar du trygghet. Då slipper människor lägga energi på att gissa och att hantera mängder av betungande ovisshet. Det är också en form av tydlighet att tala om vad du känner och upplever, att ge feedback ofta och att hålla dig till sanningen och inget annat än sanningen.

5. Klargör dina ansvar och befogenheter

En mycket vanlig fälla som ny chef, speciellt i en position som mellanchef är att man inte har klargjort sina ansvar och sina befogenheter. Räkna inte med att din närmaste chef gör det åt dig, kanske måste du själv ta tag i att få det klargjort. Om du har mängder av ansvar, men få eller inga befogenheter (vilket är vanligare än du kanske tror) och detta inte är klargjort kan det skapa mycket onödig stress och onödiga konflikter.

Var du hittar ytterligare information

När du står inför en förhandling eller har andra praktiska frågor så kan appen Ny som chef från Svensk Chefsförening vara ett bra stöd. Den innehåller tips och råd samt lönestatistik från chefer i hela landet. Appen finns för både Android, iPhone och iPad.

Om du står inför att hålla en presentation i din nya chefsroll och behöver tips och råd så har tidningen Chef en artikel där Antoni Lacinai ger förslag på steg som kan underlätta för dig: Så fixar du presentationen.

Du kan även läsa vår artikel om bra egenskaper som chef.

Förslag på utbildning när du är ny som chef

Många som är nya i chefsrollen har uppskattat till exempel att gå UGL, Utveckling Grupp och Ledare, som är en femdagars utbildning som ger dig möjlighet att lära känna dig själv bättre som ledare. Du får insikt om hur du påverkar andra, hur du påverkas av andra och hur detta kan kopplas till gruppdynamik och ledarskap.

Vi har också en separat artikel som hjälper dig i valet av chefsutbildning.

Vi finns här för dig

Om du har frågor eller vill bolla olika alternativ till vidare utveckling så är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.