Undersökningen som Jobb24 genomförde för att finna de mest eftertraktade egenskaperna bland platsannonser för chefer, visade att det allra viktigaste för organisationen som skulle anställa, var en chef som var engagerad.

Därefter kom egenskaper som att chefen skulle ha problemlösningsförmåga, vara proaktiv, affärsorienterad, empatisk, kompetent, hungrig, beslutsam, arbetsam och serviceorienterad.

Önskade chefsegenskaper individuella

Dina medarbetare är individer och har som sådana individuella önskemål om hur viktiga vissa ledaregenskaper är för just dem - det allra bästa är förstås att fråga.

Genom att ha en lyhörd attityd gentemot dina medarbetare, får du en bild av vad just denna person uppskattar i ditt sätt att vara. Vissa behöver mycket styrning, andra arbetar bäst i en mer flexibel miljö med mycket eget ansvar. Vad som motiverar just detta arbetsteam handlar i grund och botten om vilka grundläggande behov som de förväntar sig att en ledare ska bidra till att tillfredsställa, för att de ska känna sig motiverade på sin arbetsplats. 

Chefer inte så bra på feedback

Något som ledare ofta förbiser vikten av och föreställer sig vara bättre på än de faktiskt är, gäller förmågan att ge feedback till sina medarbetare, visar en undersökning. Chefen uppskattade att de ägnat 40% av arbetstiden till feedback, när den faktiska siffran låg på mellan 0-2 % av arbetstiden. 

Feedback kan ibland kännas ovant och lite otäckt, både att ge och att få. Vissa chefer skjuter upp feedbacken till det årliga utvecklingssamtalet, när både arbetsresultat och motivation skulle öka om man istället försökte skapa små stunder av återkoppling varje dag. 

Några tips på vägen

1. Tydliggör förväntningar

Att vara tydlig med sina förväntningar- på medarbetaren, på mötet eller på projektet ger klara förutsättningar som ni kan förhålla er till och samtala kring. Det blir också lättare att utvärdera resultatet. 

2. Tro på dina medarbetare

Att prata om det förväntade resultatet och sedan respektera kompetensen hos dina anställda för genomförandet, är en effektiv motivationshöjare och lösgör tid i ditt ledarskap. Genom att bara sätta kompassen i rätt riktning och sedan låta personalen ratta skeppet visar att du har förtroende för dem. Delegera istället för att kontrollera. 

3. Coacha

Ställ frågor och låt medarbetarna som har specialistkompetensen komma med svaren. Ibland kan du behöva stötta med praktisk rådgivning, men ta inte över spelet. Uppmuntra, lyssna och finns till hands. 

4. Motivera 

Behovet av att känna sig bekräftad är ett mänskligt behov. Fokusera på det varje individ är bra på, se det som fungerar och skapa rum för mer av den varan. Uppmärksamma goda resultat, så fortsätter de att upprepas. 

Behovet av tillhörighet tillfredsställer du som ledare genom att skapa en god organisationskultur, med tillit, öppenhet, förtroende och respekt, där medarbetarna arbetar mot samma mål. En miljö där det är okej att misslyckas och lära sig av erfarenheter, skapar kreativa organisationer som vågar tänka nytt. 

5. Kommunicera

Utan kommunikation, ingen relation. Prata med dina medarbetare, väj inte undan för svåra samtal.

Var tydlig och ärlig i dina avsikter, prata i termer om "jag tycker" istället för att gömma dig bakom uttryck som "organisationen anser".

Sträva efter att förstå dina medarbetare, genom att lyssna aktivt utan att ha din egen agenda spelandes i huvudet. Ni behöver inte vara överens och du behöver inte hålla med i det som sägs, utan din uppgift är att försöka förstå vilken synvinkel din medarbetare har.  

6. Sträva efter utveckling

Vissa egenskaper i ditt ledarskap är medfödda, de tillhör dina karaktärsdrag, men glädjande nog så går de allra flesta viktiga egenskaperna att lära sig. Det är färdigheter som du kan öva på och ständigt förbättra om du tar dig tid att reflektera över ditt eget agerande och vågar efterfråga feedback från dina medarbetare.

Bästa egenskaperna för just dig

"Chef är position. Ledare är relation" är ett uttryck som du säkert känner igen. 

Traditionella chefsegenskaper brukar vara mer "hårda" till sin karaktär: att kunna strukturera, budgetera, kontrollera samt vara resultatorienterad - medan bra ledaregenskaper brukar beskrivas i mer "mjuka" värden: motivera, entusiasmera, lyssna och skapa en utvecklande organisationskultur.  

Vilka personliga egenskaper som passar dig bäst avgör om du vill utöva chefskap eller ledarskap i din organisation. Storleken och strukturen i den organisation där du verkar spelar också in då organisationen ställer olika krav på dig. Givetvis är en mix av de olika värdena bäst, men oftast är det några egenskaper som ligger mer naturligt för dig. 

De bästa egenskaperna för dig som chef eller ledare, är därför de som ligger dig närmast till hands, de som du med glädje plockar fram i svåra situationer och som du känner lust att utveckla.

Vidare utveckling

Prenumerera på Veckans Ledarskapstips, så får du en gång i veckan ett kostnadsfritt tips i din mailbox som hjäler dig att bli ännu mer framgångsrik i ditt chefskap. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Studera LEDARSSKAPSSKOLAN, med olika kurser på distans inom ledarskap. Välj den som passar dig. Du studerar när du vill, var du vill och hur du vill. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.