Veckans Ledarskapstips

Gemensam grupputveckling på distans?

Vill ni utvecklas inom din organisation, men saknar möjlighet att komma ifrån? Eller är du chef över medarbetare som inte befinner sig under samma tak som du?

Då kan distansutbildningen LEDARSKAPSSKOLAN vara något för dig och din organisation.

För effektiva studier tillsammans i studiecirkelform, hör av dig för mer information och kreativa upplägg för just er organisation.


Positivt ledarskap för motiverade medarbetare med god självkänsla

"Det du fokuserar på växer". Vill du ha mer av det goda, ska du uppmärksamma det goda hos din personal och inte fokusera på problem eller misstag.

Så enkelt är det med det positiva ledarskapet. Det innebär ingalunda att vara glad jämt eller att blunda för problem, det handlar snarare om din inställning till dina medarbetare.

Stärk personalens självkänsla och de blir automatiskt mer motiverade, när du ständigt vattnar på det som är bra, kreativt och önskvärt.

TIPS för ett positivt ledarskap

 1. Hur kan du stärka dina medarbetare att göra mer av de bra sakerna? Vilka positiva egenskaper finns det att bygga på?

 2. Utgå från att alla människor gör så gott de kan utifrån de resurser de har. Om någon gör dåligt ifrån sig, fråga efter vad de hade hoppats uppnå (motivet) med handlingen och skapa bättre förutsättningar för att lyckas nästa gång.
  Avlägsna skuld och fokusera på lärdom.

 3. Kompetens består av tre saker, nämligen att Vilja, att Våga och att Kunna.
  Du som ledare kan stötta i alla dessa tre processer genom att:

  1) Vilja: se över medarbetarens motivationsfaktorer/behov som arbetet kan tillfredsställa. Vari ligger passionen för medarbetaren?

  2) Våga: öka tilliten genom att skapa en organisationskultur där det är okej att våga prova och kanske riskera att misslyckas
  och

  3) Kunna: se över kompetensen- är det rätt rekryterat eller skulle personen passa bättre i annan tjänst inom organisationen? Ska ni satsa på vidareutbildning, coaching, mentorskap eller interutbildning för medarbetaren?

Om du pratar i positiva termer om hur saker kan förbättras och dessutom erbjuder stöd och hjälp längs vägen finns chansen till en positiv förändring.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.