Veckans Ledarskapstips

Bättre ledare på distans

I distansutbildningen för ledare - LEDARSKAPSSKOLAN- får du alltid:

 • Boken "Vem är det som kör egentligen?" En handbok med praktiska tips och verktyg som du kan använda i din vardag som ledare.
 • Tillgång till filmer, ljudfiler samt extramaterial på webben.
 • 30 olika ämnesområden inom ledarskap som hjälper dig få bättre resultat som ledare.

Du kan välja mellan tre olika nivåer där du studerar på egen hand, med hjälp av lärare eller med en personlig coach.


Färre sjukskrivningar med gott ledarskap

Ledarskapet är viktigt för en god arbetsmiljö och friskare medarbetare, skrev vi om i förra ledarskapstipset.

En annan studie visar att oengagerade medarbetare som misstrivs på arbetet, mår sämre psykiskt sett än arbetslösa . I studien Where Disengagement at Work Is Worse Than Joblessness (Gallup Business Journal) talas också om fler sjukdagar, mer oro, stress och fysisk smärta.

Så hur är man en bra ledare och chef som får engagerade och välmående medarbetare?

En bra ledare och chef

 1. Är bara människa
  Forskaren Marie Ryd trycker på vikten av att chefen vågar göra bort sig för att visa vägen.
  Vi tänker att en ledare som accepterar att misstag ibland uppstår i organisationen som man kan dra lärdom av , visar att vi alla är bara människor och visar vägen för de andra. En ledare som inte accepterar misstag, riskerar att få medarbetare som känner att de måste mörka.

 2. Ser sina medarbetare
  Att synas i organisationen som ledare och att också se var och en av sina medarbetare är viktigt för att skapa en relation.

 3. Är tydlig
  Tydlighet skapar trygghet. Om medarbetarna känner till sina arbetsuppgifter, organisationens mål och de förväntningar som finns kan de utföra sitt jobb bättre.

 4. Ger frihet under ansvar
  Medarbetare som känner att de har handlingsutrymme, att själv t ex kunna bestämma något över sin arbetsuppgift eller arbetsdag, är mer motiverade. Detta förutsätter att ramarna är tydligt satta (se punkt 3 ovan).

 5. Är modig
  Som ledare är det viktigt att våga ta tag i konflikter i tid, innan de eskalerar och att våga hålla de svåra samtalen för att skapa en god arbetsmiljö utan saker som är undanstuvade under mattan. En god ledare griper in vid mobbing eller utfrysning och tydliggör hur de vill att bemötandet mellan de anställda ska vara.

Vidare läsning/ Källor

Chefen viktigare än strukturen för god hälsa (Tidningen Chef)
Psychosocial Work Conditions and Aspects of Health (avhandling av Cathrine Reneholm)
 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.