Veckans Ledarskapstips

Ledarskaputveckling med egen coach - på distans!

Fördjupa dina ledarskapskunskaper med hjälp av LEDARSKAPSSKOLAN och få sedan hjälp med implementering i just din organisation, utan att behöva åka iväg eller ta ledigt.
Våra duktiga coacher vägleder dig dit du vill nå! Ni träffas via internet eller telefon.


3 tips för lyckad rekrytering

Har du anställt någon som sedan visade sig ha helt andra egenskaper än vad de utgav vid intervjun? Har fel person hamnat på helt fel plats, trots att ni tycker er ha skött rekryteringen enligt konstens alla regler? Du är inte ensam om den erfarenheten.

Många ledare menar i Tidningen Chefs undersökning att de råkat ut för felrekryteringar och känt sig lurade av kandidaternas beskrivningar av sig själva. Man upplever också att arbetssökande ofta lyfter fram helt andra egenskaper än vad organisationen efterfrågar.

Tipsen som ökar chansen att rekrytera rätt!

 1. Var ute i god tid
  Tidspress under ett anställningsförfarande ger inte ett fullgott beslutsunderlag. Att hitta rätt person måste få ta lite tid. Då hinner ni se över urvalskriterier, ringa upp referenser eller ta experthjälp utifrån för olika tester/analyser.

 2. Vilka behov har ni?
  Sätt er ner tillsammans och gör en klar bild av vilket behov ni har just nu. Utgå från er egen organisation här och nu. Kopiera inte någon annans platsannons, utgå inte heller från någon av era tidigare platsannonser. Omständigheter kan ha ändrats under tiden.

  Att utgå från den tjänst som ska ersättas, t ex vid pensionsavgångar, leder till att ni ser förbi era nuvarande behov. Kanske ska den blivande pensionärens tjänst delas upp på flera personer och därmed behöver en ny tjänst utformas, utifrån rådande omständigheter och kommande behov.

  Passa på att ta ett helhetsgrepp om organisationen för att se över vilken kompetens ni har, vad ni kan komma att behöva och vad ni skulle vilja utveckla i framtiden.

 3. Vad innebär orden - för er?
  När ni ska beskriva vilka egenskaper ni efterfrågar, klargör först för er själva vad orden innebär för just er.
  Betyder ordet "flexibel" att ni vill att medarbetaren ska kunna resa med kort varsel över hela landet, eller betyder det att de har förmågan att anpassa sig till nya omständigheter utifrån kundens önskemål?

  Var tydlig och konkret i platsannonsen om vad ni efterfrågar, istället för att använda generella begrepp, så ökar chansen för att ni får rätt kandidater som söker platsen.

Källa: Pimpade CV:n vilseleder svenska chefer (Tidningen Chef, 7 aug 2013). 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.