Veckans Ledarskapstips

Vad har du hört om UGL?

"Hade en tro om att den skulle vara mentalt mer utmanande men på det hela taget en fantastiskt givande och utvecklande kurs som jag kommer ha nytta av i många avseenden, både professionellt och privat." (Dan J gick UGL 13 maj 2013)

Kursen är intensiv och upplevelsebaserad samt en av Sveriges mest omtyckta ledarskapsutbildningar!


Få alla att dra åt samma håll?

Om ingen vet var de är på väg eller saknar vilja att gå, ja då blir det nog lätt så att några går åt fel håll, några står still och någon gör något som stjälper hela gruppen.

Det handlar sällan om illvilja eller att medarbetaren är lat. Ibland kan det helt enkelt vara att medarbetaren saknar något: antingen kunskap, motivation eller insikt. Vet medarbetaren inte vad som är bäst för gruppen eller resultatet, är det svårt att bidra.

Tre saker som kan bidra till ett mer målinriktat samarbete:

 1. Vad menar vi egentligen? (Tydlighet).
  Har ni tillsammans benat ut alla begreppen kring mål, syfte och intentioner med projektet? Om ni till exempel ska ta fram en kvalitativ produkt -vad innebär ordet kvalitet för er?

  För dig kanske kvalitet innebär att mottagaren ska njuta av produktens vackra former och låga vikt och för någon annan innebär det att programvaran i produkten inte får ha ett endaste fel.

   Om alla får möjlighet att beskriva sin målbild av hur det känns när ni är i mål, då när det är som allra bäst, så får ni alla tillfälle att inspireras av varandra och kanske skapas en tydligare bild av vad ni tillsammans vill uppnå.

 2. Fåtal gemensamma mål som alla förstår. (Delaktighet). 
  Har ni satt upp målen tillsammans? Delaktighet skapar engagemang.
  Har medarbetarna fått ta del av den större bilden- varför ni gör det ni gör och hur deras insatser hjälper till att uppnå det stora målet?

  Besvara frågan: Hur vet ni att ni har lyckats? Undvik högtravande ord eller krångliga, långa meningar när ni sätter upp målen. Hellre några få mål, som alla förstår, som alla kan bära med sig i huvudet och få en inre kompass att styra emot, än att ha många mål som står på ett A4-papper som ingen begriper eller ens minns.

 3. Kunskap kopplat till ledarskapsstil. (Coachande eller styrande ledarskap)  
  Har du sett till att medarbetarna har den kompetens som krävs för uppgiften?
  Om kompetensen finns (kunskap och erfarenhet ) så är det coachande ledarskapet utmärkt för att skapa motivation och drivkraft hos de flesta. Lita till medarbetarnas problemlösningsförmåga och kreativitet, istället för att detaljstyra eller kontrollera.
  Där det råder osäkerhet eller saknas kompetens, kan det dock behövas ett mer styrande ledarskap och resurser avsatta för att kunna ge medarbetarna mer kompetens inför framtida projekt (tekniska lösningar, mentorprogram, möjlighet att studera samt ett klimat där det känns okej att ställa 'dumma' frågor.) 

Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.