Du kanske blir arg eller glad över något som en annan person gör. Kanske vill du berätta det för den personen. Det kallas att ge feedback.

När du ger en annan person feedback så är det som en gåva. En gåva av återkoppling, bekräftelse och uppmärksamhet. En gåva du ger med syfte att utveckla den andra personen och relationen mellan er. Därför bör din feedback vara kärleksfull och ges med den bästa av intentioner. Om du ger feedback i något annat syfte kan det vara ett försök att hävda din egen ställning, dölja dina egna tillkortakommanden eller ett sätt att ösa ur dig dina uppdämda känslor.

För att feedbacken verkligen skall syfta till att utveckla den andra personen bör den också vara genomtänkt och nödvändig. Vi behöver oftast inte någon extra "förälder" som talar om för oss hur vi är eller inte är, eller ger oss order om hur vi ska vara. Om du ger feedback som dömer andra människor, handlar det troligen mer om att du har behov av att vara en besserwisser eller att kontrollera den andra personen.

TRE LEDSTJÄRNOR

Om vi ska sammanfatta det i tre ledstjärnor, fråga dig själv om den återkoppling du tänker ge är:

 1. Kärleksfull?

 2. Genomtänkt?

 3. Nödvändig?

Tips för att ge feedback

Tips i samband med att ge feedback

Tänk på att också skapa utrymme för dialog, att prata med varandra. Ge mottagaren möjlighet att ställa klargörande frågor och tydliggör feedbacken tillsammans.

Feedback bör också ges

 • På beteenden eller sådant som personen kan påverka

 • På ett specifikt beteende

 • I rätt tid, t.ex. i samband med händelsen eller vid lämplig senare tidpunkt

 • I rätt mängd – bygg inte upp "berg" av feedback som ges vid ett och samma tillfälle

 • Till rätt person, den som berörs

 • Med utgångspunkt från din egen upplevelse

 • Helst när det finns en önskan om att ta emot feedback

Diskussion

Jag-budskap

Ett mycket effektivt sätt att ge effektiv feedback är så kallade "jag-budskap". Ett jag-budskap kan innehålla följande delar:

 • Observation
  Beskriver ett beteende, vad är det personen gjorde som du vill ge feedback på?

 • Känsla
  Med vilken känsla reagerade du på beteendet du observerade?

 • Behov
  Vad är viktigt för dig och bidragar till att du reagerar som du gör?

 • Önskemål
  Vad för beteende vill du se hos den andra personen i framtiden?

Ett exempel

Det skulle till exempel kunna låta så här

 • "När du säger hej till mig på morgonen i korridoren, känner jag mig glad, för det är viktigt för mig att bli sedd av mina kompisar, jag vill gärna att vi fortsätta hälsa på varandra på morgonen."
 • "När du kör bil i 90 km/h i 90-graders kurvan på väg in till skolan, känner jag mig rädd, för det är viktigt för mig med trygghet, jag skulle vilja att du saktade ner till 30 km/h nästa gång jag åker med dig."

Som ett pussel

Man kan likna ett jag-budskap vid ett pussel. Du behöver inte alltid få med alla bitarna, men ju fler bitar du kan få med, desto tydligare blir det vad du vill få sagt.

Jag-budskap

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.