Istället för att säga rakt ut att ”jag tycker att vi ska visa varandra mer respekt” så säger du kanske istället ”man borde visa mer respekt för varandra”.

En annan form av kurragömma med dina egna åsikter och det du står för är att formulera om det du egentligen vill uttrycka som en fråga. Till exempel om du känner att du är för trött och vill ta en paus i det ni gör, tar du inte ansvar för din egen upplevelse av situationen och säger att ”Jag känner mig trött och vill ta paus nu”. Istället formulerar du det som en fråga: ”När ska vi ta paus”?

Kommunikation utan ansvar

Det är då lätt hänt att de andra inte uppfattar att du är trött utan bara besvarar frågan. Detta kan leda till frustration hos dig som är trött och hoppades att de andra skulle läsa mellan raderna och uppfatta budskapet bakom frågan.

Ett annat exempel är när du skjuter över ansvaret till den andre personen genom att säga: ”du behöver lära dig att uttrycka dig tydligare”. Du tar mer ansvar för ditt språk genom att istället säga ”jag förstår dig inte”.

Det blir helt enkelt så oerhört mycket tydligare i kommunikationen när vi kan använda ett språk med ansvar.

Vad skulle du kunna säga istället för dessa exempel:

  • ”Man blir besviken på vissa personer ibland.”
  • ”Det går inte att ge dig ledigt, för det skulle upplevas orättvist av de andra i gruppen.”

Samtal

Kommunikation med ansvar

Att kommunicera med ansvar innebär ofta att se till att ordet jag med finns med i det du säger. Tydlighet skapar trygghet, trygghet skapar miljöer där människor presterar bättre. Genom ditt språk kan du skapa denna tydlighet.

Om du till exempel istället för att säga ”vissa har problem med att man inte håller mötestiderna”  säger; ”jag blir irriterad när du kommer sent till vårt möte” ökar din tydlighet och det kan inspirera dina kompisar att göra detsamma – det vill säga ta ansvar i sin egen kommunikation. Då kommer mindre energi gå åt till att gissa vad andra står för, gissa vilka ”vissa” är och ni blir mer effektiva genom en direkt kommunikation.

Min farmor brukade berätta om hur hon i skolan under den första hälften av 1900-talet fick lära sig att det var fult och snobbigt att börja meningar med ordet ”jag”. Denna sedvänja verkar ligga kvar än idag i många fall, vilket får oss att slingra oss i såväl muntlig som skriftlig kommunikation för att undvika ordet ”jag”.

Samarbete

Vad betyder egentligen ansvar?

TrovärdighetspilenAnsvar handlar om att svara an.  

Till exempel när du tar ansvar för dig själv och ditt språk. Det innebär att du svarar an mot dig själv. Du blir då mer trovärdig för din omgivning enligt följande nästintill magiska formel

  1. Förnimmelse – jag upplever något med ett eller flera av mina sinnen

  2. Medvetenhet – jag tar mig tiden att bli medveten om denna förnimmelse

  3. Insikt – jag reflekterar aktivt över vad förnimmelsen betyder och ger den en mening

  4. Handling – denna insikt omsätter jag sedan i ett agerande

  5. Effekt – jag är uppmärksam på vilken effekt mitt handlande får

Trovärdighetspilen illustrerar hur du genom de olika stegen blir alltmer trovärdig i din kommunikation och framtoning.

Ett exempel när det gäller trovärdighet

1. Förnimmelse

En förnimmelse kan till exempel vara att du upplever ett tryck i magtrakten. Kanske ignorerar du den förnimmelsen och fastnar då på det första steget. Du riskerar att inte bli trovärdig för din omgivning, då andra människor troligen fångar upp signaler om att du inte är helt kongruent, det vill säga att du sänder dubbla signaler.

2. Medvetenhet

Om vi fortsätter vårt exempel kan du stanna upp och bli medveten om trycket i magtrakten, du känner efter helt enkelt. Även här kan du välja att inte gå vidare. Du har konstaterat att du har ett tryck i magtrakten, men väljer att inte gå vidare och aktivt fundera över vad det kan betyda eller stå för – kanske för att du inte tycker att du har tid med det eller för att du är rädd.

3. Insikt

Alternativt så tar du dig tiden att reflektera över trycket i magtrakten och kanske kommer fram till att det är ett tecken på att du är stressad. Kanske borde du prioritera om vissa delar av ditt liv för att skapa bättre balans. Kanske har du varit i kontakt med personer som har en massa insikter men inte omsätter dessa i handling i vardagen (det vill säga inte gör något åt saken). Då kan du säkert skriva under på att de personer som fastnar på detta steg sällan upplevs som helt och fullt trovärdiga heller.

4. Handling

Ok, du tar dig vidare och agerar utifrån din insikt, du skapar en synlig förändring. Kanske börjar du säga nej oftare i skolan. Även här kan du fastna och därmed inte bli helt och fullt trovärdig. En person som inte tar ansvar för, eller är uppmärksam på, vad hans eller hennes handlande har för effekt på andra människor och omgivningen riskerar också att förlora i trovärdighet.

5. Effekt

Du väljer istället att också uppmärksamma och ta ansvar för effekten av ditt handlande. I exemplet med att börja säga nej är du uppmärksam på hur det påverkar dina kompisar och tar din del av ansvaret för den påverkan. Det leder oftast till nya förnimmelser, som du sedan kan välja att bli medvetet om och så vidare.

Kommunikation på trappa

Slutkläm

Helt och fullt trovärdig, och därmed mer övertygande i din kommunikation, blir du som sagt när du tar ansvar för och svarar an på alla stegen i Trovärdighetspilen. Som bonus ger du också dig själv självrespekt.

 

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.