Kommunikation

Istället för att säga rakt ut att ”jag tycker att vi ska visa varandra mer respekt” så säger du kanske istället ”man borde visa mer respekt för varandra”.

En annan form av kurragömma med dina egna åsikter och det du står för är att formulera om det du egentligen vill uttrycka som en fråga. Till exempel om du känner att du är för trött och vill ta en paus i det ni gör, tar du inte ansvar för din egen upplevelse av situationen och säger att ”Jag känner mig trött och vill ta paus nu”. Istället formulerar du det som en fråga: ”När ska vi ta paus”?

Du kanske blir arg eller glad över något som en annan person gör. Kanske vill du berätta det för den personen. Det kallas att ge feedback.

När du ger en annan person feedback så är det som en gåva. En gåva av återkoppling, bekräftelse och uppmärksamhet. En gåva du ger med syfte att utveckla den andra personen och relationen mellan er. Därför bör din feedback vara kärleksfull och ges med den bästa av intentioner. Om du ger feedback i något annat syfte kan det vara ett försök att hävda din egen ställning, dölja dina egna tillkortakommanden eller ett sätt att ösa ur dig dina uppdämda känslor.

Att lyssna aktivt innebär att göra det tydligt för den andra personen att du faktiskt lyssnar, till exempel genom att nicka eller göra små ljud som bekräftar att du lyssnar (och att du fortfarande är vaken…). Det handlar om att vara helt och hållet närvarande istället för att stå och tänka på något annat.

Hur mycket vet du om kommunikation?

Här kan du testa dig själv med ett enkelt test för att få reda på hur mycket du lärt dig om kommunikation i Ledarskapsskolan.