Du har säkert upplevt det vid ett eller flera tillfällen. Du försöker ge konstruktiv och utvecklande feedback, men det du säger missförstås och påverkar relationen negativt. Det är lätt hänt att den andra personen, eller du själv, känner sig sårad.

Kanske har du själv upplevt det många kan skriva under på, att ge feedback på ett sätt som förstärker dina relationer är inte alltid helt enkelt.

Ge feedback som en positiv gåva

Feedback ska vara stärkande och ges i syfte att utveckla den andra personen. Helst ska personen också vara mottaglig för feedbacken då när du ger den, så välj din timing noga.

Om ni har utvecklat en organisationskultur där det råder en god kommunikation och där medarbetarna vill hjälpa varandra att utvecklas är feedback ett självklart inslag i denna kultur. Hur kan du som ledare skapa förutsättningar för att medarbetarna naturligt ska kunna ta emot och ge varandra feedback på en daglig basis?

Att ge feedback på ett bra sätt

-Ge gärna feedback i små portioner. Samla inte på hög för att häva ur dig allt vid samma tillfälle, det kan upplevas förvirrande.  

- Ge feedback i anslutning till situationen. Vänta inte för länge med återkopplingen, eftersom det då kan vara så att personen faktiskt hunnit glömma bort vad som gjordes eller sades i en viss situation för att "för mycket vatten har hunnit flyta under broarna". 

- Feedbacken ska utgå från din egen upplevelse. Tala i jag-budskap (dvs göm dig inte bakom generaliserande ord såsom "alla tycker att..." eller "vi såg att...").

- För att feedbacken ska vara utvecklande, ska den hänvisa till ett specifikt beteende; "När du skrev in ordern i systemet, upplevde jag att...". Beteende går att förändra. Feedback som klankar ner på en persons egenskaper, är inte ok: "Du är så himla slarvig jämt!"

- Ge feedback i enrum, särskilt om det gäller tillrättavisande feedback, dvs "kritik". Detta minskar risken för att den som får feedbacken vänder taggarna utåt. Att få feedback mellan fyra ögon upplevs mindre jobbigt och personen har också tillfälle att kommentera det du sagt.

- Positiv feedback kan ges när flera människor är närvarande, men bara om du känner medarbetaren väl och tror att den skulle uppskatta det. Vissa personer tycker det är pinsamt att få beröm när flera hör på, och andra mår alldeles utmärkt när de får beröm så att alla kan få veta hur fantastiska de är!

Mer om feedback

Vi har skrivit om att ge och ta emot feedback, i ett nummer av LedarskapsMagasinet. 

Tre snabba tips om feedback, bjuder Markus Amanto på i ett webbklipp.

I distanskursen "Ny som chef" på LEDARSKAPSSKOLAN har vi en modul som bara handlar om feedback. 

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.