test

  • Test: Hur jämställd är du som ledare?

    Att leda jämställt innebär att vara medveten om de olika förutsättningarna som finns för män och kvinnor i organisationen, samt att ta hänsyn till dessa, så att alla individer behandlas lika och ges samma möjligheter. 

  • Testa din självkänsla som ledare

    Svara ärligt på alla sex frågor, eller så nära sanningen du kan, för att få en uppfattning hur din självkänsla som ledare är.

    Detta test är baserat på flera års

    ...

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.