Prioritera och bli effektivare på jobbet

Att hinna med så mycket som möjligt utan att bli stressad och utmattad, går det? Det handlar om att se sina prioriteringar, ha ett positivt förhållningssätt till tiden och därtill skapa struktur och enkelhet i alla led för att få utrymme för det som är viktigast och som skapar både måluppfyllnad och livskvalitet.

Tydliga målbilder för vägledning

Vet du inte var du ska, spelar det inte så stor roll vilken väg du tar. 

Genom att du vet vilket ditt mål är, så vet du också vilken väg som är den rätta. Och om du blir vilse, så märker du det inom kort också. Klargör vad ditt mål är i det stora och det lilla. 

Prioritering

Genom att du har dina mål klara för dig, har du också möjlighet att se över vilka av dina arbetsuppgifter som faktiskt kommer att leda er i mål. 

I stressade situationer brukar människan få något av ett tunnelseende. Man har svårt att göra en överblick av situationen. Allt känns plötsligt lika brådskande och allt känns lika viktigt.

Om du blickar upp för en stund och ser över samtliga dina åtaganden i ljuset av den stora visionen och årets mål så kan du lättare bedöma om en arbetsuppgift är viktig eller kanske helt oviktig. 

Good Enough

Vilka av dina åtaganden är det viktigast att du lägger krut på? Vilka åtaganden räcker det att de är Good Enough?

Alla våra uppgifter under dagen kan inte göras med perfektion, det hinns inte med och det spelar heller ingen större roll för slutresultatet. Kanske ska du lägga mindre tid på att skriva snygga powerpoints inför mötet och hellre lägga ner mer tid på att verkligen ta dig tiden till att förbereda mötet med en tydlig agenda som drar nytta av de sammankallades kompetens?

Läs mer om Good Enough-tänket (LedarskapsMagasinet nr 2, 2011).

Arbetsmönster 

Har ni många akutmöten, omprioriteringar och mycket övertid?

Fundera över vad det är som skapar detta. Vilka mönster kan ni se i er arbetsmiljö idag? 

Ibland kan det vara så att det saknas tid i planeringen för reflektion, att blicka bakåt för att dra lärdom, vilket leder till att ni åker på samma misstag om och om igen. Ibland är det så att ni har så bråttom att ni inte hinner se ifall alla faktiskt springer åt rätt håll - vilket är rätt håll?  Ibland är det orimliga krav från kunden, som säljavdelningen tackar ja till, fast det är en annan avdelning som ska leverera innehållet till kunden. Då kan en lösning vara att en chef från denna avdelning faktiskt sitter med under säljmötet och talar om vad som kan levereras och inom vilken tidsplan.

Tidstjuvar

Vad är det som tar tid från just dig, som inte ger något positivt resultat i slutändan? Är det att din kollega kommer in med jämna mellanrum och pratar av sig om sin hemska chef? Är det mailkorgen som pockar på ständig uppmärksamhet, som svämmar över om du inte kollar av den varje timme? 

Eller är det så att du tror att du måste kolla av mailen så fort ett nytt mail hamnat i inkorgen - du avbryter det du höll på med för att besvara mailet och vips så har du kommit av dig med ärendet och måste börja om från början?  

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.