Guide till ledarstilar

Efter flertal studier kring ledarsstil visar att en demokratisk ledarsstil har många fördelar. Det tenderar också vara ett sätt att leda som förespråkas av morgondagens ledare, det vill säga unga ledare som har mycket av sitt ledarskap framför sig.

Den demokratiska ledarstilen har självklart sina fördelar och nackdelar precis som andra ledarsstilar. Ett situationsanpassat ledarskap handlar ju i mångt och mycket om att kunna anpassa stilen i sitt ledande till olika situationer. Det finns situationer då en mer auktoritär ledarsstil är att föredra, men en väl utvecklad ledare blir sällan låst i ett enda sätt att leda.

Den demokratiska ledarstilen med fördelar och nackdelar

Fördelarna med en demokratisk ledarstil har påvisat bland annat av Karttunen och Öster (2007) då de i en experimentiell studie visade att den stil var den mest omtyckta av medarbetarna och även den som skapade mest positiva attityder gentemot arbetsplatsen.

Övriga fördelar med ett väl genomfört demokratiskt ledarskap är att den skapar en större delaktighet och ett större ansvarstagande från medarbetarnas sida. Det skapar ofta en extra motivation hos medarbetarna då den känner att de varit delaktiga i besluten. Ledaren uppgift blir här mer att handleda och vägleda individer som jobbar till stora delar självständigt.

Till nackdelarna kan räknas att det gamla talesättet ”ju fler kockar, desto sämre soppa” får vatten på sin kvarn. Speciellt i situationer med bestämda tidsramar kan detta vara ett hinder.

Utmaningen för ett demokratiskt ledarskap

Utmaningen för den demokratiska ledarstilen är att den kräver god självkännedom av ledaren. Detta kan du få bland annat genom en UGL-kurs. Förmågan att vara trygg i sig själv kommer att sättas på prov när det dyker upp svåra frågor som man kanske inte själv har svaret på. Att då våga var tydlig med sina egna tillkortakommanden när allas blickar är vända mot ledaren och våga lyfta bördan av ansvaret från sina egna axlar till en delad börda igen är ögonblicket då den demokratiske ledargestalten genomgår sitt största prov.

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.