Veckans Ledarskapstips

"Sitter på min terass och studerar ledarskap"

"Mycket värdefull och användbart i mitt arbete som skolledare. En mycket bra kombination med bok och web .[...] Just nu sitter jag på min terass i Spanien och arbetar utifrån delar i Ledarskapsskolan. Skönheten ligger i enkelheten".  (Christel studerar sedan februari 2014)

Studera ledarskap på distans! LEDARSKAPSSKOLAN finns som bok och på webben (anpassad för mobil och surfplatta).


Vilka är käpparna i projekthjulen?

Misslyckade projekt- vad beror det på?

Utifrån egna erfarenheter och lite research så kan det underlätta om du har koll på dessa 7 saker vad gäller projektets lite 'hårdare' bitar.
(Här pratar vi om produkten, men det kan självklart handla om tjänster också.) 

Hur du lyckas bättre med projekt

 1. Vad är problemet?
  Har ni verkligen, verkligen satt er in i kundens vardag? Har ni sett hur de jobbar och vilka problem er produkt ska avhjälpa?
  En idé är att göra en praktikdag, kontinuerligt, i deras organisation - helst hos slutanvändarna av produkten/tjänsten.
  Så att produktutvecklingen inte handlar om kvalificerade gissningar på högre nivå.

 2. Vem har lovat kunden vad?
  Är det verkligen experten på produkten (som dessutom dubbelkollat med teamet) som sagt att det är möjligt att leverera, eller är det någon som lovat guld och gröna skogar till kunden utan att ta reda på om produkten går att anpassa på just detta sätt och under den önskade tidsramen och budgeten?

 3. Att skapa ur intet
  Det är mycket svårt att göra en rimlig bedömning av när ett projekt kan vara klart och därmed vad det får kosta då det är något nytt ni skapar. Även om ni gjort något liknande förut, så är det här en helt ny kund och ett helt nytt projekt, kanske med nya projektmedlemmar eller nya samarbetspartners. Denna osäkerhetsfaktor, gör att det är så mycket viktigare att ha ett tätt samarbete med sin kund- och leder osökt in på tips nr 4.

 4. Släng ut en halvfärdig idé
  Den som vågar jobba tätt med kunden och visa halvfärdiga idéer, påbörjade lösningar eller prototyper, för att få värdefull input hur det kan anpassas ännu bättre efter kundens behov, vinner på detta i slutändan. Och den som kan göra det utan att anse sig tappa i prestige, behöver inte plocka bort några bitar av brustna självbilder från golvet.

 5. Alla är medvetna om fokus
  Var ligger fokus i den så kallade projekttriangeln?
  Är det viktigaste att hålla budgeten, tidplanen eller kvaliteten ? Nej, det går inte att göra en billig, produkt, på knappt någon tid som dessutom håller en väldigt hög kvalitet.
  Kommer nya krav på funktionalitet under projektets gång? Då måste hela tidsplanen ses över och eventuellt fler resurser sättas in. En faktor påverkar de andra faktorerna, helt oundvikligt.

  Det finns vissa diskussioner kring vilka värden som ska finnas med i triangeln. En romb som innehåller 4 delar är ett spännande inslag i debatten.

 6. "Vi gör det sen"- attityden
  Tiden är ofta en trång faktor. Kanske brådskar ni på (speciellt om nya krav kommer och inga mer resurser sätts in, se ovan) och tänker att ni ska städa upp den där knackiga kodningen/ta hand om pappersgörat/koppla in konsulten/testa i ett senare skede. Ibland kommer inte det där "senare". Gör det ordentligt nu.

 7. Reflektera, diskutera och dra lärdom
  Ta tid för reflektion: att dra lärdom av det genomförda projektet - inte bara på slutet, utan på delavstämningarna - för att dela erfarenheter med varann och att låta kunskapen sjunka in. Varför lyckades detta? Varför missade vi denna faktor? Varför blev det dyrare än tänkt? Hur gör vi nästa gång? Hur kommer vi vidare? osv.

 

Vidare läsning:
Om måltriangeln och varför det är viktigt att bestämma tyngdpunkt från start (VD-bloggen om Projekttriangeln)


 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.