Veckans Ledarskapstips

Skräddarsydda föreläsningar

När ni vill komma vidare i er ledarskapsutveckling inom de mjuka bitarna av ledarskapet; gruppdynamik, personligt ledarskap, kommunikation eller konflikthantering kan Markus Amanto hjälpa er organisation


"Mycket märklig människa, må jag säga."

Som ledare har du många medarbetare att ta hänsyn till. Du ska både motivera, informera och stötta individerna samtidigt som du försöker underlätta samarbetet i gruppen.

Vissa personer kan du direkt spegla dig i, vissa har du lite svårare att sätta fingret på och för andra åter andra så står du helt handfallen och tänker: Hur tänkte hen nu? 
Kanske prioriterar hen helt "galet" dvs på ett sätt som du inte alls förstår. Kanske agerar hen helt i motsats till vad du skulle gjort.

Den amerikanske life coachen Anthony Robbins har en enkel förklaringsmodell som förklarar varför människor agerar som de gör och varför de prioriterar vissa saker mer än andra.
Han menar att människan har sex behov som styr deras handlingar och prioriteringar.

 1. Visshet (trygghet, säkerhet).
  Exempelvis: Trygg anställning. Fast månadslön. Förekommer inga hot från kunder osv.

 2. Ovisshet (variation, förändring).
  Exempelvis: Nya projekt. Att utmana sig själv att nå bättre resultat. Flexibla arbetstider. Kunna arbeta hemifrån.

 3. Betydelsefullhet (bekräftad, behövd).
  Exempelvis: Få feedback på det man presterat. Att chefen eller kollegorna ser dig som person. Känna att ens arbetsuppgifter är viktiga i det stora hela.

 4. Tillhörighet (vara del av ett sammanhang).
  Exempelvis: Ingå i en arbetsgrupp. Ha nära kollegor. Luncha tillsammans med medarbetare.

 5. Personlig utveckling (växa som människa).
  Exempelvis: Möjlighet att gå utbildningar eller delta vid seminarium. Ha tid att reflektera över lärdomar eller inträffade händelser.

 6. Bidragande (bidra till kommun, samhället, världen).
  Exempelvis: Miljöpolicy inom organisationen med sopsortering eller bra miljöval vid inköp. Organisationen har fadderbarn eller stöttar en hel by i Afrika. Organisationen skapar möjligheter för Ideellt arbete.

TIPS!

Lär känna dina medarbetare och ge dem det de vill ha- inte det du tror de vill ha.

 • Vilka är dina medarbetares behov? Ta reda på hur de skulle trivas ännu bättre. Är de rätt person på rätt plats? Vad vill de utveckla? Vad har de ytterligare behov av? Se exempel ovan.

 • Se till att dina medarbetares behov uppfylls till stor grad, inom vart och ett av områdena, för att de ska trivas och maximera sin insats på arbetet.

 • Hur kan ni bli ännu bättre på feedback? Hur kan ni få ett klimat där alla vågar diskutera även känsliga frågor? Hur kan ni skapa ännu bättre gemenskap? Gör en handlingsplan för detta tillsammans.

 • Satsa på personlig utveckling. Du har igen det mångfalt om dina medarbetare känner att du vill satsa på dem och att de får tillfälle att växa i sin yrkesroll genom utbildning, coachning eller en föreläsningsserie.

 • Vad har er organisation för roll i det stora hela? Vill ni bidra till kommunen, samhället eller världen i stort? Finns några hjärtefrågor som ni skulle kunna fördjupa er i? Detta kräver att ledningen sätter sig ner och diskuterar de kärnvärden som känns viktiga för just er organisation.

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.