Veckans Ledarskapstips

Hej kära ledare! 

Jag tror som du kan hört på någon av mina föreläsningar eller läst på min Facebook-sida så tror jag att meningen med livet är att sprida kärlek. Och att ledarskap handlar om att skapa förutsättningarna för att andra ska kunna sprida kärlek.

Det är utgångspunkten för veckans tips och för att leva med det jag kallar ett öppet hjärta.

Varma hälsningar,

Markus Amanto

Att leva med ett öppet hjärta

Att världen, och våra liv, ser bättre ut när vi fyller dem med kärlek istället för känslor såsom rädsla, oro och hat, kan nog de flesta hålla med om. Om du är en av dem som håller med så tänker jag att du som ledare har en viktig roll att fylla i detta. Att vara en förebild genom att leva med ett öppet hjärta.

När du har ett öppet hjärta låter du kärleken flöda, både till andra och till dig själv. Inom familjens sfär känns det kanske naturligt att prata om just kärlek, medan på jobbet kanske vi snarare använder ord som omtanke, lyssnande och gemenskap. Utmaningen med att leva med ett öppet hjärta är att det oundvikligen också kommer att innebära känslomässig smärta. När vi lever med hjärtat öppet så blir vi också mer mottagliga för smärtan. Jag tror till och med att det är så att känslomässig smärta kan ses som ett tecken på att vi lever med ett öppet hjärta.

Sedan kan vi reagera olika på den initiala upplevelsen av smärta. Vi kan gör det aktiva valet att fortsätta att leva med hjärtat öppet ändå, men vanligare tror jag är att vi väljer att stänga vårt hjärta, helt eller delvis, för att undvika att bli sårade. Genom att försöka fly från smärtan eller kämpa mot den stänger vi vårt hjärta, men då riskerar vi också att stänga in smärtan inombords.

Vid ett tillfälle för en tid sedan fick jag svar på ett SMS av en person som betyder mycket för mig. Jag hade förväntat mig ett svar som var lika omtänksamt och fyllt av värme som jag tyckte mitt initiala SMS var, vilket det förstås inte var utan jag kände smärta. Först försökte jag förneka smärtan, rättfärdiga svaret logiskt eller på olika sätt undkomma upplevelsen av känslomässig smärta. Hur jag än försökte så klängde den sig fast vid mig större delen av dagen. Senare på dagen blev jag medveten om hur det fick mig att bli mer sluten och kall i interaktionen med andra människor under dagen, jag hade börjat sluta mitt hjärta. Jag hade blivit rädd för smärtan och lät den styra mig. 

Det var först mot slutet av dagen när jag aktivt bestämde mig för att jag vill leva med ett öppet hjärta trots smärtan, som smärtan liksom upplöstes och släppte sitt grepp om mig. Jag tror också att hur vi väljer att reagera på smärtan, påverkas av vad vi har för tidigare erfarenheter av känslomässig smärta i livet.

Så veckans tips, gör det aktiva valet att som ledare leva med ett öppet hjärta. Låt kärleken flöda fritt så är chansen god att smärtan också kommer att göra det istället för att klänga sig fast vid dig.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.