Veckans Ledarskapstips

Ny design för ledare i farten

Vi anpassar nu innehållet i vårt nyhetsbrev, för att passa ledare i farten. Fr o m nästa vecka får du kortfattade ledarskapstips som du kan applicera direkt i din organisations vardag.

Nyhetsbrevet får ny design och byter också namn till Veckans Ledarskapstips, som klart och tydligt visar vad det handlar om - att du får ny inspiration och nya råd varje vecka.

Varför gör vi om?

Vi har fått feedback från er preumeranter om att många av er har mycket på sin dagliga agenda och vill ha lättsmälta, regelbundna tips som går att applicera direkt i vardagen. 


Fatta bättre beslut - 7 tips

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att fatta beslut kring stort och smått, kring långsiktiga planer eller kortsiktiga göromål.  Vi har olika lätt för beslutsfattandet och här vill vi skicka med dig några saker, för att du lättare ska kunna fatta välgrundade beslut i framtiden, beslut som känns bra i magen och där du dragit lärdom av tidigare erfarenheter. 

1) Ett beslut måste vara förankrat i känslan 

Har du bara gjort SWAT-analys eller PMI-listor på ett beslut så är det svårt att komma till handling, om du inte har känslan med dig. Det måste vara ett beslut som engagerar dig känslomässigt.

Men sov gärna på saken och ta inte ett beslut medsamma.

2) Jämför inte ditt beslut med andras

De har andra beslutsunderlag, behov, resurser och känslomässig koppling till sina handlingar. Att jämföra leder till missnöjsamhet.

3) Utgå från att varje situation är ny

Att välja samma sak i en liknande situation, kanske inte är det smartaste valet. Ta lärdom av tidigare händelser, men ta hänsyn till nya variabler.

4) Be om feedback

Fråga medarbetarna hur de upplever ditt beslutsfattande för att kunna utvecklas. Om du vill få helt ärliga svar, så be medarbetarna fylla i en anonym enkät.

Var självkritisk och reflektera över ibland hur du tänker och agerar i beslutssituationer.

5) Se varje steg

I stora, långsamma eller komplexa processer - uppmärksamma varje litet steg du tar varje dag som för dig till det stora slutresultatet.

6) Gradera dina beslut

Bestäm dig för vilka beslut som egentligen är viktiga och vilka beslut som inte är det. När får det bara inte gå fel? 

7) Satsa på vinst

Våga ta risker, satsa på en vinst istället för att vara rädd för en förlust. Hjärnforskning visar att vi har en tendens att övervärdera små sannolikheter och undervärdera måttligt stora sannolikheter.

Källa:
Vi har inspirerats av forskning kring beslutsfattande av bland annat Dan Ariely och Neda Kerimi.
För dig som vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi följande läsning:

Svårt fatta bra beslut utan känslor

Så undviker du tankefel

Hjärnan sorterar bort verkligheten.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.