Del 7 - Motivation

Människan drivs av inre krafter och vad som motiverar oss är individuellt. Men det gemensamma för oss alla är att vi har några grundläggande behov såsom en känsla av visshet, ovisshet, betydelsefullhet, samhörighet. De flesta vill också uppleva ett växande som person och att kunna bidra till något större för att känna att man har ett meningsfullt liv.

'; echo '

Du fick sammanlagt ' . $testsum . ' rätt av 3 möjliga.

'; if ($testsum <= '1') { echo '{loadposition test_skolan_01}'; } else if ($testsum == '2') { echo '{loadposition test_skolan_2}'; } else if ($testsum == '3') { echo '{loadposition test_skolan_3}'; } echo '
'; } // unset($q1,$q2,$q3,$a1,$a2,$a3,$s1,$s2,$s3,$testsum); ?>

Hur mycket har du lärt dig om motivation?

Här kan du göra ett enkelt självtest för att få reda på hur mycket du lärt dig efter att ha deltagit vid del sju i Ledarskapsskolan.

Föreläsning med Markus Amanto

Föreläsningar med Markus Amanto som engagerar dig och ger effekt.

Boka föreläsning

Onlinekurser för ledare och medarbetare

KURS.SE - Onlinekurser som fungerar med resten av dina åtaganden i livet.

Se kurser

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser