Utmanande kurs i trygg miljö

"Tack för fantastiskt utmanande och utvecklande fem dagar i en underbar miljö. Gruppen som jag delade denna vecka med fick mig att känna glädje och trygghet. Sen var det underbart roligt sista kvällen så vi som grupp firade vår utveckling under veckan. Denna upplevelse kommer jag bära med mig med glädje."
(Pernilla B, gick UGL 16 september 2013)

Vill du också uppleva något liknande, kan du ta dig en titt på kalendariet med hundratalet UGL-kurser över hela landet. UGL är en av de mest omtyckta utbildningarna för att utveckla ledarskap och grupper.


Varför och hur skapa delaktighet?

Delaktighet låter ju bra i all ära, men huvudskälet till att faktiskt försöka få till en större delaktighet är att du skapar en bättre relation till medarbetarna som känner sig uppskattade, då de får inflytande och motivationen förbättras avsevärt.

Många misstar delaktighet med demokrati, dvs att alla tillsammans ska fatta besluten.  Men organisationen behöver en tydlig ledning som fattar besluten i enlighet med organisationens bästa. Arbetssättet ska däremot vara demokratiskt och medarbetarna ska uppleva att de blir lyssnade till.

3 tips för att öka delaktigheten

 1. Känslan är det viktiga
  Vad du upplever som delaktighet, är inte samma som någon annan upplever som delaktighet. Det är inte graden av faktisk delaktighet utan känslan av delaktighet som avgör. Upplever du inte att du är delaktig, då är du inte delaktig. 

 2. Fyra faktorer som ofta ingår
  Några gemensamma nämnare för en känsla av delaktighet är om dina medarbetare upplever att de får tillräckligt med information, att det de gör har betydelse för slutresultatet samt att de får vara med och fatta viktiga beslut. Vad som är ett viktigt beslut varierar såklart också med respektive medarbetare.
  Att kunna påverka sin arbetssituation t ex arbetstider, ledighet eller färgen på sina arbetskläder är också viktigt för att känna sig delaktig.
  Hur högt det är i tak - dvs om det är ok att uttrycka avvikande åsikter utan rädsla för repressalier, är också avgörande.

 3. Medarbetarens ansvar
  Det kan finnas alla förutsättningar för att delaktigheten borde vara stor inom organisationen men om inte medarbetarna tar sitt ansvar och aktivt arbetar för att bli delaktig så är det bara förspilld energi.

  Vad medarbetarna kan göra för att vara aktivt delaktiga:
  - Hålla sig informerad, gå på möten, läsa på intranätet, prata med kollegor.
  - Ta initiativ till dialog med chefen, istället för att vänta på en inbjudan.
  - Starta egna projekt som ökar trivseln
  - Lägga fram sina egna ideer.

  Du som ledare kan arbeta för delaktighet genom att lyssna och vara öppen för dialog som medarbetarna tar initiativ till. Ta också emot idéer med öppna armar och uppmuntra medarbetarna att fortsätta tro på sina idéer, även om ni inte kunde införliva dem just nu.

Källa: Boken "Älska ditt arbete. Din guide till ett bättre (arbets)liv", av Susanne Lötbom.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.