Många onödiga konflikter kan bromsas i sin linda, genom att föra reflekterande samtal kring avslutade projekt eller arbetsrelationen. Reflektion kan öka förståelsen och förstärka samarbetet .

Det är som med en bil- gör man regelbundet mindre underhåll, slipper man de där stora kostsamma reperationerna, då hela motorn havererat.

En av grundförutsättningarna för att kunna reflektera på ett bra sätt är ofta att ta makten över sin egen tid. Det är lätt hänt att vi upplever att vi har ont om tid och i ivern att få avklarat en massa världsliga ting på kort sikt missar vi att avsätta tid till att tala om det som ger tillfredsställelse och effektivitet på lång sikt.

Ofta är vi otränade i att reflektera över oss själva, våra relationer eller våra arbetsresultat. En bra modell att använda är reflektionsspiralen, där avsikten är att befästa kunskaperna genom viktiga insikter. 

Reflektionsspiralen

Genom att använda denna enkla modell för reflektion tenderar vi att gå lite djupare i vår reflektion.

Genom att använda reflektionsspiralen utvecklar du ditt ledarskap

1. Upplevelse

Vi är med om en eller flera händelser av något slag.

2. Vad hände?

Klargör varandras bilder av vad som faktiskt skett. Undvik att blanda in känslor här. Ibland kan vi ha olika bilder av det som skett.

3. Vad kände vi?

Berätta om era respektive känslor i samband med det som skett. Öva ett fördomsfritt lyssnande och fokusera på att förstå den andre, inte till att själv bli förstådd. Här är också ett utmärkt tillfälle att ge varandra feedback .

4. Vad kan vi lära oss av det?

Samtala, utan att döma, om vad ni kan lära er av det som hände och vad ni kände i samband med det. Hur kan ni tillämpa dessa lärdomar framöver för att nå bättre resultat nästa gång eller arbeta mer effektivt?

5. Ny upplevelse

Det är nu dags att pröva det nya beteendet i praktiken och genom nya upplevelser få ökad erfarenhet. 

6. Vad hände?

Vad hände i samband med den nya upplevelsen? Spiralen börjar om med vad vi kände, vad vi kan lära oss av det och så vidare.I de nya upplevelserna och händelserna kan vi reflektera över om vi lyckades använda det vi tidigare sa att vi faktiskt hade lärt oss.

Börja redan idag

 1. Hur ser det ut i organisation, där du är ledare?
  Uppmuntras medarbetarna att ta tid för reflektion löpande? Eller kanske bara i samband med projektavslut och utvärdering?
  Eller upplever ni att det inte finns tid alls för reflektion- hur kan ni isåfall skapa rum för det?

 2. Genom att använda sig av modeller för reflektion, kan tiden för reflektion användas mer effektivt och inriktat på specifika situationer, istället för att bara fundera över arbetet "sådär lite allmänt".
  Tror du som ledare, att reflektionsspiralen, eller någon annan reflektionsmodell skulle kunna vara ett bra hjälpmedel i er vardag?

 3. I arbetet med exempelvis reflektionsspiralen, är en av de mjukare värdena känslor; "Vad kände vi"?
  Finns det en tillåtande miljö, där medarbetare känner sig trygga med att dela med sig av sina känslor?
  Hur kan du som ledare främja en sådan kultur?

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.