Testa dig själv om motivation

'; echo '

Du fick sammanlagt ' . $testsum . ' rätt av 3 möjliga.

'; if ($testsum <= '1') { echo '{loadposition test_skolan_01}'; } else if ($testsum == '2') { echo '{loadposition test_skolan_2}'; } else if ($testsum == '3') { echo '{loadposition test_skolan_3}'; } echo '
'; } // unset($q1,$q2,$q3,$a1,$a2,$a3,$s1,$s2,$s3,$testsum); ?>

Hur mycket har du lärt dig om motivation?

Här kan du göra ett enkelt självtest för att få reda på hur mycket du lärt dig efter att ha deltagit vid del sju i Ledarskapsskolan.

Fråga 1

Varför ger Google sina anställda 20 % av sin arbetstid till att syssla med egna projekt?

A. Det skapar motivation hos de anställda.

B. Det skapar användbara produkter för företaget.

C. Företaget är godhjärtat och bryr sig om personalens välmående.

Fråga 2

Vad är viktigast i anställningen, visar forskningen?

A. Hög lön.

B. Möjlighet att påverka.

C. God information.

Test om motivation

Fråga 3

Vad består den sammanlagda kompetensen av?

A. Vilja, kunskap och mod.

B. Teoretisk och praktisk kunskap.

C. Akademiska studier.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.