För att utvecklas som ledare kan ett ledarskapsprogram vara rätt väg att gå. De är ofta upplagda som återkommande träffar över tid vilket har fördelen att man får repetition. Dessutom ger det en utmärkt möjlighet att mellan kurstillfällen implementera lärdomar och sedan diskutera detta vid nästa tillfälle.

Det finns många olika ledarskapsprogram att välja mellan i Sverige och det är en god idé att tänka efter vad du vill ha ut av ditt program för att vara riktigt nöjd. Gör en lista på saker du vill uppnå i ditt ledarskap och din personliga utveckling genom att delta i programmet.

Ett bra ledarskapsprogram kräver tid och pengar

Det rör sig ofta om en större investering både i tid och pengar att delta i utbildning i denna form. Därför lönar det sig att ha tänkt efter före. Om du har problem som du vill överkomma i ledarskapet och dina relationer till dina medarbetare börja med att skriva ner problemen. I nästa steg omformulerar du dem sedan till mål och utifrån dessa mål kan du stämma av mot information du hittar om det aktuella ledarskapsprogrammet.

Se också till att du avsätter utrymme i din kalender för den aktuella utbildningen. Det är lätta att jobba på hela vägen fram till utbildningsstart och sedan direkt tillbaka efter. Det brukar vara mycket välinvesterad tid att ta ett par timmar innan respektive kurstillfälle och påminna sig om vad som skedde senast och vad som står på ämnet denna gång.

Tid efter utbildningen också viktig

Likaså efter respektive tillfälle i ditt ledarskapsprogram är det bra att ha några timmar till att renskriva anteckningar, formulera handlingsplaner för tiden fram till nästa gång och för att reflekter att det senaste tillfället.

Med lite eftertanke och tid till förberedelse och efterarbete ökar du möjligheten att denna utbildning kommer att stärka dig som ledare, medarbetare och människa.

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.