Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, målsamtal - kärt barn har många namn.

Med rätt innehåll, tydlighet och en god samtalsmetodik blir medarbetarsamtalet både motiverande och resultatskapande. 

Lyft det positiva

Många chefer pratar mest om att förbättra det som medarbetaren inte är så bra på. Men är det verkligen där ni ska lägga krutet eller är det att utveckla det som medarbetaren redan gör bra och hur den kan göra det ännu bättre? Tänk efter, varför anställde ni personen, vilka kvaliteer var det ni uppskattade hos dem?

Visst kan stjärnsäljaren kanske förbättra sig vad gäller administrativa göromål, men ni betalar ju lön just för att han är så himla bra på att sälja. 

Att låta personer arbeta i sin styrkezon, dvs inom det område där de har sin kompetens och passion, leder till god effektivitet och motiverade medarbetare. Alla kan inte göra det de älskar hela dagarna, vissa arbetsuppgifter är tråkiga för vissa (men inte för andra) men om merparten av arbetsdagen kanske kan röra sig i styrkezonen? Det är bara en teori, hur tänker du? 

Det viktigaste under ett utvecklingssamtal kan påpekas, är iallafall att fokusera på det positiva. För mycket fokus på det negativa, det som inte går så bra, det som ska utvecklas (inte för att medarbetaren gärna vill utvecklas inom området, utan för att det måste utvecklas) leder inte till något bra samtalsklimat eller visionära framtidsplaner där medarbetaren känner lust och energi. 

Samtal inte monolog

Se till att skapa utrymme för båda parter att såväl prata som lyssna. Medarbetarsamtal handlar inte om att du som ledare ska intervjua medarbetaren om vilka mål som uppnåtts. Som chef har du också en insyn i vad du anser om måluppfyllnad i förhållande till de förväntningar du ställt. 

Djupare frågor

Ducka inte för de lite djupare frågorna. Hur tycker medarbetaren egentligen att ert samarbete fungerar? Ofta är medarbetaren rädd för att kritisera chefen, men genom att fråga kring ert samarbete kanske du som ledare kan få någon sorts feedback på hur ni skulle kunna samarbete ännu bättre.

Vilka värderingar är det som styr denna medarbetare? Varför vill hon arbeta här? Vad skulle kunna göra arbetet ännu mer motiverande och i mer i linje med personens värderingar kring livet i övrigt? 

Daglig kommunikation skapar relation

Som ledare bör du sträva efter att ha en daglig dialog med dina medarbetare, för att skapa en god relation. Medarbetarsamtalet som sker 1 gång per år, får inte ersätta alla de där små stunderna av småprat där ni lär känna varandra på riktigt. 

Koppling till lön

Lönesamtal och utvecklingssamtal bör ske vid två separata tillfällen.

När du sedan ska genomföra lönesamtalet, har du, om ni genomfört ett gott utvecklingssamtal en stabil grund att stå på vad gäller att värdera dina anställdas prestationer i lön. 

Lönesamtalet är en ren utvärdering kring hur medarbetaren lyckats till uppsatta mål. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.