Handledning online för chefer och ledare

Söker du en ventil eller ett stöd för dina utmaningar i ditt ledarskap? Behöver du någonstans där du kan få tala till punkt?

Varmt välkommen att söka till handledning i grupp, ett sammanhang där du som chef har möjlighet att både ge och ta emot stöd. Chefskapet kan vara ensamt och känslomässigt utmanande. Att få stöd från andra som befinner sig i liknande situation, som är villiga att lyssna, är ofta värdefullt. 

För vem?

Handledning är till för dig som har en ledande roll, tex projektledare, teamledare, avdelningschef. Du önskar ett sammanhang tillsammans med andra, där du kan prata om det som berör dig i din roll. Du är villig att utvecklas och önskar bidra till andras växande. 

Hur går det till?

Vi startar upp med en introduktion och går igenom struktur och grundregler för kommande handledningstillfällen. Vi inleder med presentationer av varandra och ramar. Ramar som handlar om förtrolighet, tystnadsplikt och ett icke-dömande förhållningssätt. 

Syftet med träffarna är därefter att du som chef ska kunna dela det som du sitter med just nu, få prata om din situation och vi andra i gruppen lyssnar och ger stöd. Stödet kan utöver lyssnandet vid behov även innefatta praktiska råd, tips och erfarenhetsutbyte. 

Gruppens storlek är på max 10 personer och leds av två handledare. Vi som handleder hjälper till med coachande frågor för att stödja dig i din utveckling.

Var?

Vi ses över Zoom vid åtta tillfällen. Nästa grupp startar i april 2021.

När?

Kl 08:30-12:30 följande datum: 14 april, 12 maj, 2 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 24 november och 8 december. 

Vad kostar det?

9500 kr exklusive moms per deltagare. För dig som ansöker senast 5 mars ger vi 20% "Early Bird"-rabatt om du blir antagen, det vill säga totalt 7600 kronor exklusive moms.

Vilka är vi som handleder?

Markus AmantoMarkus Amanto

Markus har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och Nordamerika i över 25 års tid. Han har tidigare haft flera olika positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han ett säljteam med 400 personer i de nordiska länderna.

Han har skrivit två böcker om chefskap och ledarskap. Han arbetade tidigare som handledare för UGL-kurser och är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory) samt utbildad inom krishantering och psykosyntes.

Deltagare brukar beskriva att dom uppskattar Markus kombination av kunskap, värme och humor.


Ann BergmanAnn Bergman

Ann är grundare och ägare av företaget Teamout AB som bland annat arrangerar ledarskapsutbildningen UGL sedan år 2014.

Ann är nationalekonom i grunden och har arbetat ett flertal år som chef inom finanssektorn. Förutom UGL-handledare är Ann även utbildad inom konflikthantering, kommunikation, grupputveckling och läser till att bli gestaltterapeut.

Ann beskrivs ofta som lugn, förtroendeingivande och pålitlig.

Ansökan och urval

För att vi ska kunna sätta samman en bra grupp med motiverade individer har vi tre steg i din ansökan.

 1. Du fyller i ansökningsformuläret och svarar på frågorna där
 2. Vi tar kontakt med dig för ett samtal om vad du förväntar dig och behöver samt vad handledningen innebär och kan ge. 
 3. Om förväntningar och förutsättningar stämmer överens erbjuds du en plats. När du tackar ja till den platsen blir din anmälan bindande.

Ansökningsformulär

Innan du klickar på NÄSTA, vänligen klicka i rutan ovan för att visa att du är en livs levande människa och inte en robot som busar med vårt formulär.

Veckans Ledarskapstips

Veckans Ledarskapstips

Ger dig kostnadsfria tips i din mailbox.

Se Veckans Ledarskapstips


LedarskapsMagasinet

LedarskapsMagasinet

Artiklar, intervjuer och inspiration från de 5 år som magasinet gavs ut.

Se LedarskapsMagasinet


Ledarskapsskolan

Ledarskapsskolan

Kunskap om ledarskap och relationer.

Se Ledarskapsskolan


Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildning

Sammanställning över olika ledarskapsutbildningar som finns på marknaden i Sverige.

Se sammanställningen


Artiklar

Artiklar

Fördjupande artiklar inom olika ämnen.

Se artiklar


WebTV

WebTV

Ett urval av filmer från vår kanal på YouTube.

Se WebTV

För att utvecklas som ledare kan ett ledarskapsprogram vara rätt väg att gå. De är ofta upplagda som återkommande träffar över tid vilket har fördelen att man får repetition. Dessutom ger det en utmärkt möjlighet att mellan kurstillfällen implementera lärdomar och sedan diskutera detta vid nästa tillfälle.

Det finns många olika ledarskapsprogram att välja mellan i Sverige och det är en god idé att tänka efter vad du vill ha ut av ditt program för att vara riktigt nöjd. Gör en lista på saker du vill uppnå i ditt ledarskap och din personliga utveckling genom att delta i programmet.

Ett bra ledarskapsprogram kräver tid och pengar

Det rör sig ofta om en större investering både i tid och pengar att delta i utbildning i denna form. Därför lönar det sig att ha tänkt efter före. Om du har problem som du vill överkomma i ledarskapet och dina relationer till dina medarbetare börja med att skriva ner problemen. I nästa steg omformulerar du dem sedan till mål och utifrån dessa mål kan du stämma av mot information du hittar om det aktuella ledarskapsprogrammet.

Se också till att du avsätter utrymme i din kalender för den aktuella utbildningen. Det är lätta att jobba på hela vägen fram till utbildningsstart och sedan direkt tillbaka efter. Det brukar vara mycket välinvesterad tid att ta ett par timmar innan respektive kurstillfälle och påminna sig om vad som skedde senast och vad som står på ämnet denna gång.

Tid efter utbildningen också viktig

Likaså efter respektive tillfälle i ditt ledarskapsprogram är det bra att ha några timmar till att renskriva anteckningar, formulera handlingsplaner för tiden fram till nästa gång och för att reflekter att det senaste tillfället.

Med lite eftertanke och tid till förberedelse och efterarbete ökar du möjligheten att denna utbildning kommer att stärka dig som ledare, medarbetare och människa.

 

Här följer tio stycken tips när du ska välja ledarskap kurs. Det finns många saker att tänka på och förhoppningsvis är denna lista till hjälp.

 1. Be om tidigare referenser från kursarrangörer du är intresserad av
 2. Skriv ned vad du vill ha ut av din ledarskap kurs
 3. Be om feedback från människor i din omgivning som du har förtroende för gällande vad de upplever att du behöver utveckla som ledare
 4. Uppdatera listan med vad du vill ha ut av kursen enligt feedbacken
 5. Jämför olika kursupplägg, passar de in i din övriga arbetsplanering, passar en ledarskap kurs som är flera dagar vid ett tillfälle bättre än en som har utspridda dagar?
 6. Vad får du för stöd med att implementera lärdomar i ditt arbete? Ger kursarrangören något stöd? Har andra medarbetare på din arbetsplats gått denna ledarskapskurs?
 7. Vilka är kursledare för kursen? Vad har de för bakgrund? Ring eventuellt och tala med en av kursledarna för att få en känsla för dem.
 8. Vad har denna ledarskap kurs för avbokningsregler?
 9. Läs på om kursplatsen. Det är ofta skönt att vara på en plats som erbjuder en avslappngad atmosfär för ledarskapskurser och personlig utveckling.
 10. Ta reda på din utbildningsbudget. Vad får kursen kosta?

Detta var några tips för utvecklingen av ditt ledarskap. Kursen du till slut väljer hoppas vi blir en härlig upplevelse för dig som ledare och människa.

Frågor?

Ring oss på: 08-58080040