Del 4 - Gruppdynamik

Sammansättningen av en grupp och hur dessa individer samarbetar, finns det flera intressanta teorier kring. En av de mest kända är FIRO-teorin som handlar om våra känslor och hur dessa påverkar oss i relation till andra och hur detta i sin tur påverkar vår effektivitet och vårt välmående inom organisationen. 

Det finns flera olika perspektiv på detta med gruppdynamik. Här ska vi utforska två synsätt närmare; FIRO, som hjälper oss att se på våra behov i relation till andra människor och hur detta påverkar gruppens dynamik samt Susan Wheelans IMGD-teori som handlar om gruppens utveckling och mognad.

'; echo '

Du fick sammanlagt ' . $testsum . ' rätt av 3 möjliga.

'; if ($testsum <= '1') { echo '{loadposition test_skolan_01}'; } else if ($testsum == '2') { echo '{loadposition test_skolan_2}'; } else if ($testsum == '3') { echo '{loadposition test_skolan_3}'; } echo '
'; } // unset($q1,$q2,$q3,$a1,$a2,$a3,$s1,$s2,$s3,$testsum); ?>

Hur mycket vet du om gruppdynamik?

Här kan du göra ett enkelt självtest för att få reda på hur mycket du lärt dig efter att ha deltagit vid del fyra i Ledarskapsskolan.

Föreläsning med Markus Amanto

Föreläsningar med Markus Amanto som engagerar dig och ger effekt.

Boka föreläsning

Onlinekurser för ledare och medarbetare

KURS.SE - Onlinekurser som fungerar med resten av dina åtaganden i livet.

Se kurser

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser