Del 4 - Gruppdynamik

Sammansättningen av en grupp och hur dessa individer samarbetar, finns det flera intressanta teorier kring. En av de mest kända är FIRO-teorin som handlar om våra känslor och hur dessa påverkar oss i relation till andra och hur detta i sin tur påverkar vår effektivitet och vårt välmående inom organisationen. 

Det finns flera olika perspektiv på detta med gruppdynamik. Här ska vi utforska två synsätt närmare; FIRO, som hjälper oss att se på våra behov i relation till andra människor och hur detta påverkar gruppens dynamik samt Susan Wheelans IMGD-teori som handlar om gruppens utveckling och mognad.

'; echo '

Du fick sammanlagt ' . $testsum . ' rätt av 3 möjliga.

'; if ($testsum <= '1') { echo '{loadposition test_skolan_01}'; } else if ($testsum == '2') { echo '{loadposition test_skolan_2}'; } else if ($testsum == '3') { echo '{loadposition test_skolan_3}'; } echo '
'; } // unset($q1,$q2,$q3,$a1,$a2,$a3,$s1,$s2,$s3,$testsum); ?>

Hur mycket vet du om gruppdynamik?

Här kan du göra ett enkelt självtest för att få reda på hur mycket du lärt dig efter att ha deltagit vid del fyra i Ledarskapsskolan.

Föreläsning med Markus Amanto

Föreläsningar med Markus Amanto som engagerar dig och ger effekt.

Boka föreläsning

Onlinekurser för ledare och medarbetare

KURS.SE - Onlinekurser som fungerar med resten av dina åtaganden i livet.

Se kurser

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.