Testa dig själv om feedback

'; echo '

Du fick sammanlagt ' . $testsum . ' rätt av 3 möjliga.

'; if ($testsum <= '1') { echo '{loadposition test_skolan_01}'; } else if ($testsum == '2') { echo '{loadposition test_skolan_2}'; } else if ($testsum == '3') { echo '{loadposition test_skolan_3}'; } echo '
'; } // unset($q1,$q2,$q3,$a1,$a2,$a3,$s1,$s2,$s3,$testsum); ?>

Hur mycket vet du om feedback?

Här kan du göra ett enkelt självtest för att få reda på hur mycket du lärt dig efter att ha deltagit vid del två i Ledarskapsskolan.

Fråga 1

Vad ska man tänka igenom innan man ger feedback? Att feedbacken är...

A. ...rak, ärlig och effektiv.

B. ...snabb, heltäckande och pekar på personliga egenskaper.

C. ...genomtänkt, nödvändig och kärleksfull.

Fråga 2

Vilket av följande är det bästa exemplet på feedback genom jag-budskap?

A. "När du är sen till våra möten, blir jag ledsen, för jag känner mig inte viktig. I fortsättningen skulle jag önska att du planerar på ett annorlunda sätt, så att vi kan starta mötet i tid ."

B. "Du är så himla sen till våra möten jämt. Jag förstår inte varför du inte kan planera bättre och det gör mig arg!"

C. "Jag skulle uppskatta om du kunde komma i tid till våra möten i fortsättningen, så att vi kan starta när det var tänkt och få en god energi på mötet."

Test om feedback

Fråga 3

Hur ska man bäst agera om man får oväntad feedback från en medarbetare?

A. Genom att ta ett djupt andetag, stoppa det automatiska svarsmeddelandet, lyssna aktivt och ställa frågor för att klargöra.

B. Genom att lyssna på feedbacken, tänka ut ett bra svar på varför det blev som det blev och förklara sig medsamma.

C. Genom att gå på magkänslan och intuitivt försöka lista ut vad för slags svar just denna person vill ha av mig.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.