Sammanfattning om feedback

Feedback bör ses som ett sätt att utveckla en människa och förbättra relationen mellan två medarbetare, genom att ha en öppen dialog.

Att ge feedback

Är den feedback du tänker ge verkligen nödvändig, är den genomtänkt och dessutom kärleksfull i syfte att utveckla personen, är chansen högre för att feedbacken tas emot på rätt sätt.  

Ge feedback på ett specifikt beteende, eller sådant som personen i fråga kan påverka (inte på individens egenskaper). Helst ska feedback ges när det finns en önskan om att ta emot. Försök ge feedback kontinuerligt så att inte stora berg hinner byggas upp, eller att personen i fråga hunnit glömma vad som hände vid den situation som du refererar till i din feedback. Viktigt är att du utgår från din upplevelse av situationen. Glöm inte att tala om vad du skulle önska för beteende istället. 

Ett konkret exempel kan vara: "Idag när jag skulle påminna dig om deadline för projektet, upplevde jag att du svarade väldigt tvärt och vände ryggen emot mig. Då kände jag mig ledsen. Jag förstår att du har mycket att göra, men jag skulle önska att du istället såg mig i ögonen och bekräftar att du tagit till dig det jag sagt. "

Att ta emot feedback

Det är en konst att ta emot feedback på ett bra sätt, så att givaren känner sig bekräftad. Många slår ifrån sig kritiken, eller har ett försvarstal kring varför de agerat som de gjort. Bortförklaringar är också ganska vanliga. Sträva efter att försöka förstå och ta till sig det personen sagt, genom att lyssna aktivt.

Om man lyckats ta till sig och förstå feedbacken, är nästa steg att agera. Antingen väljer man att förändra sitt beteende eller så fortsätter man göra som man alltid gjort. 

Börja redan idag

  1. Om du tänker på en situation som inte gick som önskat. Hur skulle du kunna uttrycka dig, med utgångspunkt från dig själv och din upplevelse av situationen, till personen om han/hon satt framför dig just nu?

  2. Finns ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen, där medarbetarna känner att de har möjlighet att ge feedback till sina kollegor eller till dig som chef? Om inte, hur kan du skapa det?

  3. Har du reflekterat över hur du instinktivt reagerar när du, som ledare, får feedback från dina medarbetare?

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.