Fördjupningsartikel om feedback

Feedback är en gåva, av bekräftelse och uppmärksamhet. En gåva jag ger till någon annan med syfte att utveckla den personen och relationen mellan oss, därför bör den vara kärleksfull och ges med den bästa av intentioner.

Om jag ger feedback i något annat syfte kan det vara ett försök att hävda min egen ställning, dölja mina egna tillkortakommanden eller ett sätt att ösa ur mig mina uppdämda känslor.

Att ge feedback

För att feedbacken verkligen skall syfta till att utveckla den andra personen bör den också vara genomtänkt och nödvändig. Vi behöver oftast inte någon extra "förälder" som talar om för hur vi är eller inte är, eller ger oss order om hur vi ska vara.

Om jag ger feedback som dömer andra människor, handlar det mer om att jag har behov av att vara en besserwisser eller att kontrollera den andra personen.

Tre ledstjärnor när jag ger feedback

Är feedbacken:

 • genomtänkt?
 • nödvändig?
 • kärleksfull?

Skapa utrymme för dialog, ge mottagaren möjlighet att ställa klargörande frågor och tydliggör feedbacken tillsammans.

Tips i samband med att ge feedback

Feedback bör ges

 • på beteenden eller sådant som personen i fråga kan påverka.
 • på ett specifikt beteende.
 • i rätt tid, t ex i samband med händelsen eller vid lämplig senare tidpunkt.
 • i rätt mängd. Bygg inte upp "berg" av feedback och ös ut dessa på en gång.
 • till den personen den berör.
 • med utgångspunkt från min egen upplevelse.
 • helst när det finns en önskan om att ta emot feedback.

Jag-budskap

En mycket effektiv modell för att ge effektiv feedback är så kallade "jag-budskap". Ett jag-budskap kan innefatta nedanstående delar

 • Beteende (vad är det personen gjorde/gör som jag vill ge feedback på)
 • Känsla (med vilken känsla reagerade jag på beteendet)
 • Konsekvens (vad får ovanstående för konsekvens för vår relation framöver)
 • Alternativ (vad jag hellre skulle se för beteende)

Jag-budskap Pusselbitar för effektiv feedback

Man kan likna ett jag-budskap vid ett pussel. Ju fler bitar jag kan få med, desto tydligare blir det vad jag vill få sagt.

Till exempel: "När du kör bil så fort, blir jag rädd, vilket gör att jag inte vill åka med dig mer. Jag skulle gärna vilja att du saktade ner lite i kurvorna".

Att ta emot feedback

Lika viktigt som att ge feedback är det att lära sig att ta emot den på ett bra sätt. Det är lätt att gå in i försvar, att börja förklara sig eller vilja vifta bort feedbacken.

Om det är du som får feedback av någon; ta ett djupt andetag och stoppa dig själv från att vilja reagera på feedbacken med detsamma. Minns att varje människa har rätt till sin egen sanning. Lyssna, ställ klargörande frågor och sträva efter att förstå det som sägs- utan att hamna i diskussion eller försvarsställning.

Nedanstående modell, som vi kallar feedback-trappan beskriver olika möjliga responser hos den som får feedback. Vilken är den första initiala responsen, hos dig? 

Trappa som visar hur du tar emot feedback

Några exempel på svar som kan förekomma på respektive trappsteg.

FÖRKASTA -Det här rör inte mig. Skiter väl jag i. (slår ifrån mig all feedback)

FÖRSVARA - Nej, så var det inte. Det var inte alls så det gick till.

FÖRKLARA - Ja men, det berodde på..., Jamen så här var det, så här gick det till...

FÖRSTÅ - OK. Jag hör vad du säger, tack. Jag förstår vad du menar.

Vid det sista trappsteget, om man förstått feedbacken, kan man välja att antingen förändra sitt beteende eller att låta allt förbli som det varit.

FÖRÄNDRA - Jag tar det till mig och är villig att förändra mitt beteende...

FÖRBLI - Jag har förstått din feedback, men jag väljer att fortsätta agera som tidigare...

Stäng av det automatiska svarsmeddelandet

Det handlar om att sträva efter att stänga av det svar jag har spelande inne i mitt huvud när någon ger mig feedback.

De första/nedre stegen på feedback-trappan är inte enbart att se som något ont, som hämmar vår kommunikation. Vi kan även se den positiva intentionen som en del av ett psykologiskt försvar. Genom att förkasta eller försvara skyddar vi oss mot att bli utsatta för mer än vi kan hantera för tillfället.

Om jag alltid svarar på feedback med bitska responser kan det dock bli ett hinder för nära och tillitsfulla relationer med andra människor.

Ytterligare tips för framgångsrik feedback

Välj rätt tidpunkt för feedbacken. Ibland är det bra att ge den direkt i anslutning till händelsen, ibland kan det vara bra att vänta lite för att ta det i enrum eller hinna tänka efter om feedbacken är nödvändig, genomtänkt och kärleksfull.

Mängden feedback kan också vara bra att tänka på. Ger du för mycket på en gång kan det bli svårt för mottagaren att ta in.

Nyckeln till bra feedback, oavsett modell, är att ge den på ett sätt som inte dömer den andra personen, utan tydligt beskriver ett beteende och din upplevelse av det beteendet.

Att våga eller inte våga

Man kan också se det som att jag kan välja att ha en inre konflikt, en konflikt som kanske äter upp mig inifrån, där jag ältar om jag ska våga säga något eller ej och om hur jag ska hantera mina känslor inför detta.

Eller så kan jag ta chansen att dela med mig och då eventuellt starta en konflikt. Men konflikten kanske vi kan hantera tillsammans och den kan isåfall utveckla vår relation.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.