Veckans Ledarskapstips

Hej kära ledare! 

På grund av att jag hade ledig dag med barnen kommer ledarskapstipset här en dag senare än vanligt denna vecka.

På lunchen på vår lediga dag noterade jag att Svenska Dagbladet i dagarna har en artikelserie om psykisk ohälsa som den vanligaste orsaken till sjukskrivning. När jag senare läste det hela anger man bland annat som orsak att "dagens arbetsliv har hårdnat – samtidigt som även kraven på hemmaplan är höga"

Jag vill såklart inte vara sämre än Svenska Dagbladet :-) så i detta ledarskapstips delar jag några av mina tankar kring balans i livet.

Varma hälsningar,
Markus Amanto

PS: Nu har vi uppdaterat distanskursen Ny som chef med en efterfrågad modul som heter "Chefsrollen", om att gå från specialist till att vara chef.

En förändrad syn på balans i livet

Balans i livet är ofta ett diffust begrepp eftersom det innebär olika saker för olika människor. 

Den viktigaste aspekten av det hela tycker jag är att sätta sig ner och ta en ärlig titt på vilka områden eller kategorier finns det i mitt liv som jag behöver ta hand om för att mitt liv ska kännas full tillfredsställande på alla plan?

Även indelningen i områden eller kategorier kan ju vara individuell, jag själv använder ofta fem livsområden inspirerade av de fem hälsopelarna: Kropp, Sinne, Relationer, Ekonomi och Samhälle.

Relationer kan jag ibland dela upp i två underområden, familj och vänner för extra tydlighet. Samhälle handlar om min roll i det stora hela, hur mycket ger jag till människorna och världen omkring mig?

Sedan ber jag deltagarna (läs; de intet ont anande "offren" på mina kurser...) att för varje område uppskatta hur tillfreds de är med det området på en skala mellan 0-10, där 10 är mest.

Tidigare tittade vi sedan på summeringen, t ex om skattningen blev 4+5+5+5+5 för respektive livsområde enligt ovan så blev den totala livskvaliteten 24. 

Låt oss säga att någon sedan bestämde sig för att ta bättre hand om sin kropp och raden senare istället blev 5+5+5+5+5 = 25. Det skulle medföra en ökad livskvalitet på 4,16% (skillnaden mellan 24 och 25).

Min gode vän Magnus Finkelstein fick mig vid ett tillfälle att inse att livskvalitet inte alls är en addition, utan en multiplikation. Så den ursprungliga skattningen blir 4x5x5x5x5 = 2500 och den senare blir 5x5x5x5x5 = 3125. Vilket innebär en ökad livskvalitet med 25%.

Är vi människor liktydiga med siffror och räkneexempel? Såklart inte, men jag tror att skillnaden mellan att se livskvalitet som en summa (resultatet av en addition för er som liksom jag endast har vaga minnen av matematiklektionerna i skolan) eller som en produkt (resultatet av en multiplikation), tydligt åskådliggör hur en liten förändring i någon del av vårt liv ofta har en långt större effekt på helheten än vi tror.

Så för att mota Svenska Dagbladets psykiska ohälsa i dörren - vilket område av ditt liv är du inte helt tillfreds med för tillfället? Vad behöver ske för en förändring där och vad är du villig att göra för denna förändring? Eller har du en kollega som kanske skulle ha nytta av detta förändrade perspektiv för att må ännu bättre i sitt liv och sitt ledarskap?


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.