Veckans Ledarskapstips

Hej kära ledare! 

Jag har nu blivit certifierad som så kallad "Premium Instructor" på Udemy, med över 5 miljoner studenter, och har just i dagarna skapat min första onlinekurs på engelska där. 

Ämnet är Matchat Ledarskap, hur du använder ledarstilar effektivt med varje medarbetare, ett utbildningsmaterial som jag tagit fram baserat på 20 års erfarenhet, återkommande frågor från ledare jag mött i världens alla hörn och mer än 2000 timmars egen forskning under de senaste två åren.

Föra att fira denna lansering bjuder jag dig som prenumerant på Veckans Ledarskaptips att helt kostnadsfritt ta del av kursen. Så om du känner dig något så när bekväm med engelska, gå till https://www.udemy.com/matched-leadership/ och ange rabattkoden LEDARSKAPSTIPS (under "Redeem a Coupon") så får du kursen gratis.

Jag kan bara bjuda in ett begränsat antal personer på detta sätt, så det är först till kvarn och max 25 personer som kan utnyttja denna rabattkod. 

Varma hälsningar,
Markus Amanto

PS: Om du gillar kursen på Udemy får du gärna lämna ett omdöme där också...

Gränslandet där livskvaliteten och glädjen bor

Ett vanligt samtal med de ledare jag möter runt om i världen i olika sammanhang är hur vi skapar ett meningsfullt ledarskap i synnerhet och ett liv med livskvalitet i allmänhet. En viktig del av att leda sig själv är jag övertygad om handlar om just detta, att kunna skapa en god livskvalitet, ett liv som känns meningsfullt och glädjefullt.

Jag tror att denna livskvalitet bor i gränslandet mellan två citat:

"Var nöjd med vad du har; gläds över hur saker är. När du inser att inget saknas, är hela världen din" (Lao Tzu)

"Disciplin är bron mellan mål och åstadkommande." (Jim Rohn) 

När det gäller det förstnämnda citatet, så talar en av mina lärare, Wayne Dyer, i sin "Change your thoughts, change your life" (finns på bland annat Bokus), en tolkning av just Lao Tzu:s fascinerande skrifter, om hur dynamiken mellan åtrå och tillåtande, på engelska "desiring" och "allowing", påverkar oss som ledare i våra liv. 

Han menar att vi ofta kämpar för mycket, att vi nästintill krampaktigt åtrår olika saker i livet och i ledarskapet, så till den grad att vi missar närvaron i stunden och tillåtandet, att vara med det som är och blir, vilket är där magin allt som oftast sker.

När det gäller det senare citatet av Jim Rohn så har jag nämnt det i ett tidigare ledarskapstips. Andemeningen i hans citat menar jag är kontinuiteten och förmågan att ibland göra det som andra inte är villiga att göra för att få de resultat som andra inte kommer att få i livet och i ledarskapet.

En av mina lärare, T Harv Eker, var uttalat tvivlande på tron att man "bara" kunde sätta sig och meditera och vänta på att en stor pengapåse (eller ersätt pengarna med en stor påse livskvalitet för att hålla oss till veckans ämne) skulle trilla ner i knäet på en. Så här kom disciplinen in, den starka viljan som omsätts i görande. 

I psykosyntesen som jag studerade under en längre period i mitt liv så talar man om just balansen mellan varandet och görandet som en form av recept för livskvalitet. Här kan vi återigen se de två citaten avspeglade. 

Här menar man att om vi ägnar oss åt för mycket görande och för litet åt varandet (att bara vara...), så hamnar vi lätt i ett prestationsfokuserat liv där vi vaknar en dag och undrar var glädjen tog vägen. Å andra sidan om vi bara ägnar oss åt varandet så blir vi sittande på en bergstopp och är ett med allt, men missar att göra vårt fotavtryck på mänsklighetens stig, vårt bidrag till en stegvis bättre värld genom vårt vardagliga ledarskap. 

På engelska används termerna Do och Be för denna balansakt och en av mina psykosynteslärare menade på fullaste skämtsamma allvar att Frank Sinatra var en av vår tids största livsfilosofer då han sjöng "Do Be Do Be Do" (finns på YouTube, 2:24 in i sången).

Så om livsdoktorn skulle skriva ut ett recept för god kvalitet i livet och ledarskapet tror jag han eller hon skulle ordinera ett rågat mått av vardera varande och görande.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.