Veckans Ledarskapstips

Hej kära ledare! 

Det närmar sig det nya året och kanske tar du dig som jag tid att fundera över vad du vill uppleva under det kommande året. 

Vilka saker vill du forsätta värna om? Finns det några förändringar du vill göra?

Om just förändringar och ett relaterat citat skriver jag i denna veckas ledarskapstips. Förändringsledarskap ingår också som en del i vår distanskurs "Fördjupat ledarskap" på LEDARSKAPSSKOLAN.

Varma hälsningar,
Markus Amanto

Att vara eller inte vara - det är frågan

"Var förändringen du vill se i världen" (Mahatma Gandhi)

Det finns många tänkvärda citat som refereras till Mahatma Gandhi som förändra en hel nation genom sitt ledarskap och sitt sätt att förhålla sig till omvärlden. 

Detta om förändring är en av mina absoluta favoritet. Hur många gånger i mitt liv har jag inte försökt att med stor möda ändra på andra människor och haft ungefär samma resultat och framgång med detta som att upprepade dunka pannan mot en betongvägg?

Jag noterar också att det står "var förändringen", inte "gör förändringen". Framgångsrika människor, oavsett om det gäller pengar, relationer eller ledarskap har insett att verklig framgång startar inifrån, med vem vi är innerst inne, vad vi står för.

Någon har också sagt att "det som kommer att göra oss antingen väldigt glada eller väldigt ledsna när vi ligger där på dödsbädden, är inte sakerna vi gjorde eller hade, utan vem vi blev längs resan".

Jag tror att en utmaning så som vårt samhälle ser ut idag också är att vi har så många yttre stimuli som pockar vår uppmärksamhet att vårt fokus lätt hamnar utanför oss själva, istället för inåt i oss själva. 

Det blir lätt så att vi söker lyckan, kärleken och tillfredsställelsen utanför oss sjävla istället för att låta den växa inifrån. När gav du dig själv till exempel en stor dos kärlek senast?

Jag vågar mig på att avsluta med en referens till något som också skulle kunna sägas vara en typ av citat. Historien säger att detta var inskrivet på en okänd munks gravsten (fritt översatt):

När jag var ung, ville jag förändra världen.
Jag fann att det var svårt att förändra världen, så jag försökte förändra mitt land.
När jag fann att jag inte kunde förändra landet, började jag fokusera på min stad. 
Jag kunde inte förändra staden och när jag blev äldre försökte jag istället förändra min familj, men det visade sig svårast av allt.
Nu på min ålders höst inser jag att om jag hade börjat med att förändra mig själv, så kunde jag ha haft en påverkan på min familj. 
Min familj och jag kunde sedan ha påverkat vår stad. 
Kanske skulle vår stad sedan ha påverkat vårt land, och vem vet, kanske skulle vi till och med ha förändrat världen.

PS: Vän av ordning noterade säkerligen att rubriken var ytterligare ett citat, i detta fallet uttalat av prins Hamlet i Shakespeares skapelse.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.