Veckans Ledarskapstips

Vem är du i en grupp?

"Jag hade positiva förväntningar - men det blev bättre än jag tänkt. Jag fick med mig en hel del såväl om mig själv, som min roll i grupper och jag fick även en helhetsbild där olika processer som påverkar gruppens utveckling och funktionalitet sammanföll tydligare än jag hade vågat hoppas."
(Hans L 27 maj 2013)

Vill du också få en tydligare bild av gruppens utveckling, så är UGL kursen för dig!


Ny studie: stark koppling mellan ditt ledarskap och sjukfrånvaron

Med ett avstamp i en artikel i Svenska Dagbladet : "Med en bra chef mår du bättre", hittade vi fler och fler studier som visade att en dålig chef leder till missnöjda, oengagerade medarbetare som dubbelt så ofta blir långtidssjukskrivna och råkar ut för psykisk ohälsa.

Så hur är man en bra ledare och chef för att minska sjukfrånvaron? Hur skapar man en arbetsmiljö som främjar engagemang och välmående medarbetare?

Här kommer några av tipsen.

En bra ledare och chef

 1. Har insikt om att chefen spelar roll
  En bra chef inser att de har en stor påverkan på medarbetarnas psykosociala miljö.

 2. Ser över de anställdas arbetssituation med jämna mellanrum
  Vilka behov finns hos just dina medarbetare? Vad har de för förväntningar på dig? Vad behöver de av dig som ledare, för att de ska kunna fungera väl i sin arbetsroll? Finns de resurser som behövs för att kunna möta kraven från såväl chef, medarbetare och kunder, så de inte hamnar i kläm?

 3. Skapar social gemenskap
  En bra chef underskattar inte behovet av social samvaro och firandet av såväl uppnådda delmål som födelsedagar.

 4. Får medarbetaren att känna sig meningsfull
  Detta kan t ex vara genom att beskriva den stora bilden. Vad är det ni gör varje dag för att era kunder ska få det lite bättre? Hur påverkar den lilla människans insats i det stora perspektivet?
  Uppmärksamma också när medarbetaren lyckats, något som många ledare inte hinner med alla gånger. Att vara stolt över sin arbetsplats är också viktigt för att uppleva lycka.

Vidare läsning/ Källor

Studie från fackförbundet Civilekonomerna i samarbete med Nyckeltalsinstitutet.
 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.