Testa dig själv om reflektion

'; echo '

Du fick sammanlagt ' . $testsum . ' rätt av 3 möjliga.

'; if ($testsum <= '1') { echo '{loadposition test_skolan_01}'; } else if ($testsum == '2') { echo '{loadposition test_skolan_2}'; } else if ($testsum == '3') { echo '{loadposition test_skolan_3}'; } echo '
'; } // unset($q1,$q2,$q3,$a1,$a2,$a3,$s1,$s2,$s3,$testsum); ?>

Hur mycket har du lärt dig om reflektion?

Här kan du göra ett enkelt självtest för att få reda på hur mycket du lärt dig efter att ha deltagit vid del sex i Ledarskapsskolan.

Fråga 1

Vad är den huvudsakliga avsikten med att reflektera?

A. Få insikter av tidigare händelser som befäster kunskaperna.

B. Skapa ett bättre gruppklimat.

C. Avstyra konflikter.

Fråga 2

Vad gör man när man gått igenom reflektionsspiralens samtliga steg?

A. Börjar om med en helt annan reflektionsmodell, för att få nya perspektiv.

B. Börjar om med första steget igen, med de nya erfarenheterna i åtanke.

C. Börjar om, nu baklänges.

Test om reflektion

Fråga 3

Hur kan vi få tid till reflektion?

A. Genom att ta makten över vår tid och planera in stunder för reflektion.

B. Genom att ha med "good enough" tänket: en del av en reflektion är bättre än ingen alls.

C. Genom att hålla reflektionsstunderna korta och koncisa.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.